Kdo pro druhé nepracoval před volbami, nebude pro ně pracovat ani po nich

Kdo pro druhé nepracoval před volbami, nebude pro ně pracovat ani po nich

24.10.2013 Předvolební kampaň končí a jednotlivé politické strany a hnutí se snaží přesvědčit své voliče, aby jim dali svůj hlas.

Hlas, který rozhodne nejen o složení poslanecké sněmovny, ale také o složení vlády.A zejména o tom, jaký politický program se bude prosazovat. A také v čím zájmu. Zda v zájmu občanů České republiky či v zájmu úzkých podnikatelských subjektů.

Kandidátní listiny jsou plné zvučných a mediálně známých jmen. Jako vábení slyšíme řadu populistických hesel a návrhů, které mají jako mávnutí kouzelným proutkem vyřešit všechny neduhy naší společnosti. Problémem ovšem je, že řada kandidátů mnoho práce pro veřejnost nevykonala. Platí totiž, že kdo pro druhé nepracoval před volbami, nebude pro ně pracovat ani po nich. Je právem voliče, aby si vybral nejen program, který jej oslovil, ale i svého reprezentanta, jež bude hájit zájmy občana v poslanecké sněmovně.

Nejde totiž pouze o známost toho kterého kandidáta, ale také o jeho minulost a o jeho věrohodnost či důvěryhodnost. Sliby, chyby, říkával můj děda a měl pravdu. Pravdu v tom, že za každým člověkem je vidět jeho práce, životní filosofie a postoje. Proto namísto slibů bychom měli hovořit o krocích či návrzích na řešení toho kterého problému dneška. Namísto planých populistických hesel je potřeba se zajímat o konkrétní kroky řešení daného problému. To odhalí nejen kvalitu politického programu, ale i kvalitu jednotlivých kandidátů.

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj