Keller: Jsem proti kvótám, je to jen pozvánka pro další imigranty

Keller: Jsem proti kvótám, je to jen pozvánka pro další imigranty

20.05.2015 V europarlamentu existuje také systém přílepků u schvalovaných zákonů, není to jenom naše specialita, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Prvnizpravy.cz europoslanec Jan Keller.

V poslední době se hodně mluví a to nejenom v naší společností o návrhu Evropské komise o kvótách přijímaných imigrantů členskými zeměmi EU.

PZ: Jak vidíte otázku kvót pro členské země EU?

Otázka kvót pro migranty je opravdu složitá. Pro mne osobně vznikl problém v tom, že tato otázka byla vložena při hlasování do materiálu, který měl 80 stran, a byla předložena až po dvou hodinách hlasování o desítkách jiných otázek. Nepředpokládal jsem, že věc takového významu může být odbyta během dvou nebo tří vteřin, a zareagoval jsem pozdě. Do pěti minut po hlasování jsem svůj omyl zjistil a dodatečně jsem hlasování změnil, což je podle regulí naštěstí možné.

Jsem proti kvótám především ze dvou důvodů. Jednak je považuji za pozvánku pro další vlny uprchlíků. Samozřejmě, že nějaých pět set lidí můžeme u nás umístit bez větších problémů. Ale nikdo nezaručí, že to je definitivní číslo. Jestliže tento návrh Komise projde, kolik nám jich přidělí za dva, tři, čtyři roky? A větší množství uprchlíků by už představovalo nejen riziko bezpečnostní, ale také velkou zátěž pro sociální stát. Náš sociální stát není dimenzován pro zaopatření lidí z jiných kontinentů. To je prostě fakt a s tím nic nenaděláte.

A co se týče druhého důvodu, obávám se, že zavedení kvót by dříve nebo později (spíše dříve) vedlo k nutnosti zrušit volný pohyb lidí mezi státy Evropy. Všichni víme, že imigranti vyhledávají mnohem více Francii či Německo než Česko anebo Slovensko. To znamená, že by u nás museli být buď internováni, anebo by se musela opět zavést ostraha hranic. Z Itálie pronikají v okolí pohraničního města Menton utečenci do Francie. Francouzská policie je vrací zpět do Itálie.

Jak to chcete řešit bez hermetického uzavření hranic? Evropané pak budou na imigranty ještě více naštvaní, protože budou vědět, že se jim zkomplikoval život právě kvůli nim. To povede ke vzrůstu xenofobních hnutí, které požadují Evropskou unii zrušit. Proto tvrdím, že zavedení kvót se může stát prvým krokem k rozbití Evropské unie.

PZ: Myslíte si, že je nějaké řešení jak zastavit imigranty? Nejde jenom o imigranty z Afriky, ale i z Kosova , Sýrie...

Abychom věděli, zda existuje řešení na zastavení masové imigrace, museli bychom vědět, jaké jsou motivy kterých skupin imigrantů. V podstatě nevíme, kolik jich prchá skutečně ze strachu o svůj život, kolik z nich se chce jen přesunout za svými příbuznými, kteří už v Evropě žijí, kolik bylo naverbováno gangy převozníků, kteří si tím přišli na velké peníze, kolik z nich tvoří ekonomičtí imigranti a kolik z nich jsou teroristé, kteří se vmísili do proudu utečenců s cílem destabilizovat Evropu.

Obávám se ale, že proud imigrantů bude sílit, a to především ze dvou důvodů. Politika tzv. rozvojových a finančních institucí vůči zemím třetího světa je ze zásady chybná. Při nejmenším v posledních padesáti letech jsme nepodporovali jejich soběstačnost, z té bychom nic neměli. Podporovali jsme jejich specializaci na vývoz určitých komodit (nerostů, dřeva, masa, bavlny apod.). Země se zadlužily u Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, aby restrukturalizovaly svoji ekonomiku. Potom přišla neúroda, nebo pokles cen na světových trzích či jiná kalamita a výsledkem je, že tyto země nejsou ani soběstačné, ani nemají co vyvážet. Rozmáhá se hlad, nemoci, etnické násilí. Přitom chudé země už několikanásobně splatily své dluhy jen formou úroků z půjček a jejich zadlužení dále roste. Destabilizovali jsme je ekonomicky a sociálně a nyní se divíme, že ze svých zemí utíkají. Druhým důvodem masové imigrace byla vojenská destabililzace zemí severní Afriky a Předního východu, za kterou nesou vinu především USA, NATO, v případě Libye pak zejména Francie a Británie. Nejsem si jist, zda politici, kteří toto všechno způsobili (např. Sarkozy), jsou schopni věci zase napravit, jak nyní slibují. Destabilizovat určitý režim je dnes možno v řádu hodin, opět zemi stabilizovat nejde zpravidla ani za mnoho let.

PZ: Tu velkou vlnu imigrace způsobil bohatě nastavený sociální systém v Evropě, v některých státech?

Pokud bychom tyto země nezničili, ale naopak jim pomohli k větší soběstačnosti, silně pochybuji, že by k nám masově utíkali kvůli našemu pořád ještě relativně vyspělému sociálnímu státu. Pokud by se dalo u nich doma žít jakž takž důstojně, určitě by neopouštěli svoje domovy, svoje krajiny a svoje příbuzné kvůli vidině nějakých sociálních dávek, které budou ve svých ubytovnách a ghettech v Evropě dostávat. Proto se domnívám, že náš sociální stát je v tom vcelku nevinně.

Zdroj: První zprávy.cz

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista