Klamavá reklama penzijních fondů a kdo to zaplatí

Klamavá reklama penzijních fondů a kdo to zaplatí

05.03.2013 Penzijní fondy v rámci masivní kampaně k důchodové reformě používají lživé či minimálně nepřesné argumenty ve prospěch druhého pilíře. Je to klamavá reklama a stát by měl zasáhnout.

Jejich Desatero II.pilíře například hovoří o tom, že I.pilíř Vás ve stáří neuživí či že sami po vstupu rozhodujete o svých výnosech, míře rizika či výši poplatků. A pokud dáte 2% dostanete 3%. Tyto nepravdy a polopravdy dokládají, kdo že je skutečným autorem důchodové reformy současné vládní koalice. Prostě Asociace penzijních fondů již neuvádí, že klienti budou mít vlivem snížených odvodů snížený i základní důchod z průběžného systému.

Tak jako nikdo nehovoří o obrovských rizicích, spojených s negarantovaným výnosem či alespoň nulou. Tyto ztráty investičních penzijních společností ponesou pouze klienti.

Pokud by totiž bylo pravdou, že tento druhý pilíř je výhodný skoro pro všechny, pak by byl jistou senzací. Skutečnost je taková, že je výhodný pro 10% občanů s vysokými příjmy, kterým umožňuje snížení solidarity v neprospěch stávajících důchodců. Není pravdou, že hlavním problémem je demografický vývoj. Tím je vysoká nezaměstnanost, která neumožňuje naplnění důchodového účtu.Vláda totiž již zařídila zvyšování věku pro odchod do důchodu, tím se eliminuje stárnutí obyvatelstva. Pak zbudou toliko demografické vlny, které však na vývoj výše důchodu budou mít nepatrný vliv.

Stát prostřednictvím MPSV podporuje druhý pilíř i důchodovou kalkulačkou uvedenou na svém portále. Přitom i tam používají výnosy od 2% do 7%. Ale zkušenosti s třetím pilířem penzijního připojištění hovoří o tom, že málokterý rok kryl tento výnos inflaci.Nikde nejsou uváděny reformní náklady státu na tento pilíř, protože stát bude muset vyplácet dosavadní důchody ještě několik desítek let. Tak jako se neuvádějí náklady MPSV spojené s „přesvědčovací kampaní“ pro druhý pilíř v jednotlivých krajích České republiky.

Všechny tyto dodatečné náklady, ať již propadu státního důchodového účtu, reklamy MPSV či penzijních fondů v konečném důsledku zaplatí všichni daňový poplatníci a částečně i noví klienti II.pilíře. Je obrovsky nezodpovědné, aby veškeré investiční riziko v tomto pilíři nesli na svých bedrech účastníci důchodové reformy. Tak jako zaplatí poplatky u podílových fondů, které jsou u nás daleko vyšší, než státem regulované náklady penzijních fondů. Nemožnost vystoupení z tohoto pilíře po celou dobu účasti je ukázkou nezodpovědnosti vlády vůči nejen klientům, ale zejména vůči těm občanům, kteří nadále zůstanou ve státem garantovaném průběžném důchodovém systému.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu