Komentář předsedy vlády k návrhu Evropské komise na reformu azylového systému

Komentář předsedy vlády k návrhu Evropské komise na reformu azylového systému

06.04.2016 Návrh Evropské komise na zavedení trvalého mechanismu pro přerozdělování uprchlíků přicházejících do EU je pro českou vládu naprosto nepřijatelný.

Řada členských států, včetně naší země, tyto nápady opakovaně odmítla a považuji za kontraproduktivní, že Evropská komise znovu tento mrtvý návrh na trvalé kvóty dává na stůl, navíc s jasným vědomím, že nemůže získat podporu členských států. Pomáháme a jsme nadále připraveni pomáhat členským státům, které jsou pod tlakem uprchlické vlny – ale poslední rok jasně ukázal, že přerozdělování nijak při řešení migrační krize nepomáhá, naopak pouze, naopak pouze motivuje uprchlíky k cestě do Evropy. Měli bychom se více soustředit – a tady bych očekával větší aktivitu a lepší koordinaci ze strany Evropské komise – na poskytování expertů, policistů, technického vybavení a humanitární pomoci těm zemím, které naši pomoc potřebují. Potřebujeme funkční ochranu vnějších hranic EU, včetně těch mořských. Potřebujeme koordinovanou návratovou politiku.

Řadu dnes zveřejněných jiných návrhů Komise považuji naopak za dobré – lepší výměnu informací, účinnější prevenci druhotného pohybu uvnitř EU, propojení informačních databází nebo výrazné zlepšení kontroly nad tím, kdo vstupuje a kdo opouští Schengenský prostor.

Podporuji zrychlení a zefektivnění azylových řízení, ale pokud jde o Komisí navrhovaný přenos kompetencí, trváme jako Česká republika na tom, že stačí, aby byly plně a efektivně využity nástroje, které již dnes poskytuje stávající právní rámec EU. Jednotlivé členské státy musí mít i nadále právo udržet si kontrolu nad migrační politikou tak, aby odpovídala sociálním a ekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivých zemí. Pokud jde o přistěhovaleckou politiku, vlády musí mít reálné nástroje na to, aby mohly garantovat svým občanům jak zajištění bezpečnosti, tak úspěšnosti integračního procesu u těch, kterým budeme formou azylu pomáhat.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády