Květnou zahradu v Kroměříži nelze vydat

 Květnou zahradu v Kroměříži nelze vydat

15.08.2017 Olomoucké arcibiskupství podalo žádost k soudu o přezkoumání vlastnictví Květné zahrady. Ta ovšem nebyla v rámci církevních restitucí vydána a byla za ní dána katolické církvi finanční náhrada. Důvodem nevydání byla skutečnost, že historický areál je provázán s novostavbami, které podle NPÚ vyčlenit nelze a proto podle zákona o restitucích vydány být nemohou. A já věřím, že takto rozhodne i okresní soud v Kroměříži.

Tím druhým a daleko závažnějším důvodem je skutečnost, že v roce 2014 byly započaty práce na revitalizaci a obnově Květné zahrady za 230 milionů korun. Tyto peníze šly z evropských zdrojů, kde platí podmínka udržitelnosti pěti let. A je otázkou, kdy pětiletá podmínka končí a zda není záměrem současného vedení ministerstva kultury „pomoci" katolické církvi získat tento lukrativní a pro turisty zajímavý areál do svého vlastnictví.

Z tohoto důvodu žádám pana ministra kultury Daniela Hermana, aby veřejně oznámil svůj postoj a postoj svého ministerstva k dané žalobě. Již v minulosti jsem interpeloval ve věci žalob zejména katolické církve o majetek, který vydán nebyl a za který církev dostala finanční náhrady. Podle mého názoru by mělo ministerstvo kultury posoudit právní validitu těchto žalob a zda tímto není porušena dohoda mezi církvemi a českým státem.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje