Máme po 38. sjezdu ČSSD a co dál

Máme po 38. sjezdu ČSSD a co dál

17.03.2015 Podle mého názoru byl 38. sjezd ČSSD úspěšný, protože si nejen pohodlně zvolil celé nové vedení, které si přál předseda B. Sobotka a přijal důležité změny stanov, které vycházely z výsledků celostranického referenda, ale zároveň ukázal další kroky sociální demokracie na cestě k fungujícímu státu. To, že to sociální demokracie nebude mít na této cestě vůbec jednoduché, ukázaly první hodiny po skončeném sjezdu. Slova pana prezidenta o jednoznačné odpovědnosti nově zvoleného vedení strany a o nutnosti sebereflexe, pokud následující volby nebudou úspěšné, hovoří o tom, že duch lánské schůzky je stále živý.

Sociální demokracie to nikdy ve vládě neměla snadné, protože vždy musela napravovat chyby předchozích pravicových vlád. A pokud to byly vlády koaliční, pak ještě ČSSD musela svádět boj s koaličními partnery. Nicméně současná vláda má několik základních úkolů. Tím prvním a ukazuje se, že poměrně dobře zvládnutým, je stabilita země, nastartování hospodářského růstu a obnovení důvěry v politiku jako takovou. Tím druhým úkolem, který bude složitější, je zajištění spravedlivé a sociálně soudržné společnosti. Tady mají jednotlivé strany a hnutí vládní koalice odlišné postoje, zejména z pohledu na spravedlivější dělení národního bohatství a v přístupu k zachování a rozvoji sociálního státu evropského typu.

Třetím úkolem, který ve světle bezpečnostní krize na hranicích Evropské unie, na Blízkém Východě a v Severní Africe musí být dlouhodobý, je zajištění bezpečné budoucnosti České republiky. Nic na tom nemění naše členství v Severoatlantické alianci a v EU, protože stejně důležité je budování našich schopností v zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti našich občanů. Tady je větší míra shody nejen ve vládní koalici, ale i s opozicí, je jen otázkou ochoty politiků těmito problémy se zabývat a zajistit odpovídající finanční prostředky k naplnění potřebných schopností a vytýčených cílů k zajištění bezpečnosti naší země a našich občanů.

Čtvrtým úkolem, který však bude ležet spíše na bedrech samotné sociální demokracie, je její odpovědnost za zachování demokratických principů volné soutěže politických stran, nezávislosti veřejnoprávních médií a omezení procesu depolitizace a oligarchizace naší společnosti. Právě dodržování demokratických pravidel a nabytých svobod totiž garantuje demokracii v naší zemi. Pro úspěch tohoto úkolu bude třeba obnovit důvěru veřejnosti v český politický systém, ve volené orgány a ve veřejnou a státní správu. Důležitým prvkem celé stavby je dobře fungující a nezávislá justice a orgány činné v trestním řízení. A i na tomto poli čeká vládu i sociální demokracii značné penzum práce a společného úsilí.

Ano, 38. sjezd ČSSD skončil a je možno opětovně připomenout staronové heslo Budoucnost má své jméno: Sociální demokracie. A toto heslo z roku 1990, kdy ČSSD obnovovala svoji činnost, je nejen stále platné, ale z pohledu dnešní politické, ekonomické a bezpečnostní situace je ještě více zavazující. Prostě proto, že sociální demokracii čeká trnitá cesta k prosazení programového prohlášení vlády a k otočení pomyslného kormidla ke spravedlivější společnosti. Ale čeká ji i každodenní diskuse s našimi spoluobčany, abychom je přesvědčili, že sociální demokraté drží své slovo a plní si svůj volební program. Prostě proto, že bez důvěry spoluobčanů se žádná politika dělat nedá. Pokud se přesto někdo o takovou politiku pokouší, pak ta není v očích veřejnosti úspěšná. A o provádění politiky bez důvěry veřejnosti sociální demokracie zájem nemá.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR