Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

23.11.2015 V souvislosti s novelou školského zákona a zejména často citovaným paragrafem 16 se uskutečnilo setkání ředitele školy Mgr. Liebela s poslancem Kořenkem.

Na programu jednání byla především diskuze o připravované vyhlášce a možných problémech v oblasti vzdělávání. Oba profesí učitelé se shodli na tom, že i možnosti integrace nejsou nevyčerpatelné, ale vždy by měl být v první řadě, na zřeteli zájem dítěte, žáka, studenta.

Poslanec vyjádřil znepokojení nad zasahováním neprofesionálů do oblasti školství. " Je mnoho organizací a lidí, kteří se zaštiťují zájmy žáků, ale ve skutečnosti jde jen o možnost vysávat veřejné rozpočty na své platy. Učitelům pro jejich práci nic nepřinášejí, neboť skutečné problémy ve výuce neřeší", uvedl Kořenek.

Na závěr návštěvy si prohlédl poslanec odborná pracoviště.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR