Ministr Kalousek tají občanům ČR dopady své neschopnosti správně čerpat Evropské strukturální fondy

Ministr Kalousek tají občanům ČR dopady své neschopnosti správně čerpat Evropské strukturální fondy

26.06.2012 Ministr financí tají důsledky své neschopnosti správně čerpat Evropské strukturální fondy před veřejností i před vládou samotnou. Vyplývá to z vládního materiálu o „Přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015“, který dnes Nečasova vláda schválila.

Ministr sice předložil vládě ambiciózní plán na snížení deficitů státního rozpočtu na 100 mld. Kč v roce 2013, na 70 mld. Kč v roce 2014 a na 30 mld. Kč v roce 2015, avšak nikde v materiálu není sděleno, jakým způsobem vláda vyřeší problém extra dluhu, který vznikne tím, že sice budou proplaceny tzv. evropské peníze domácím subjektům, ale tyto peníze státní rozpočet nikdy nedostane proplacené od Bruselu kvůli nefunkčnímu systému auditu (za nějž je zodpovědné MF a MMR) a velkému množství chyby a podvodů při zadávání veřejných zakázek. Objem těchto peněz, které Brusel nepošle, dosáhl již „makroekonomického rozměru“, jedná se o 100 – 220 mld. Kč - tedy o 2,5%  až 5,5% HDP.

ČSSD je přesvědčena o tom, že veřejnost má právo vědět, jak tento problém bude vyřešen, v kterých letech v rozpočtovém výhledu dojde k „přiznání“ této ztráty a v jakém rozsahu. Fakt, že v materiálu není explicitně vysvětleno řešení uvedeného problému, z něj dělá nevěrohodný materiál, případně vyvolává podezření, že ministr Kalousek se snaží přenést důsledky svého selhání na příští novou vládu.

Z materiálu, který dnes vláda schválila, také vyplývá, že v letošním roce počítá pravicový kabinet s poklesem reálné mzdy o 1,8 %, což má vést k poklesu spotřeby pouze o 0,4 %. Dá se předpokládat, že tento propad spotřeby bude v letošním roce ještě větší, neboť není úplně zřejmé, z jakých zdrojů by měly domácnosti tuto spotřebu financovat, když vláda současně omezuje sociální transfery.

Pro ČSSD je nepřijatelné pokračování Nečasovy vláda v destrukci domácí poptávky. Lze tak reálně očekávat, že růst HDP plánovaný na léta 2013 a dále se nedostaví, ekonomika bude dále stagnovat či klesat a deficity veřejných financí se budou spíše zvětšovat. Bez růstu ekonomiky není udržitelná ani stávající fiskální konsolidace a Nečasova vláda zjevně není schopna překročit svůj stín, nejen o podpoře hospodářského růstu mluvit, ale také pro něj něco udělat.

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí