Ministryně Valachová v Senátu představila zákon o podpoře sportu

Ministryně Valachová v Senátu představila zákon o podpoře sportu

05.11.2015 Ministryně školství Kateřina Valachová se zúčastnila konference tematicky zaměřené na legislativní změny v oblasti sportu a jeho financování. V rámci konference ministryně představila vládní návrh zákona o podpoře sportu.
Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je důraz na strategické řízení podpory sportu. Návrh zákona počítá například se zvýšením adresnosti a transparentnosti podpory sportu ze státního rozpočtu, navrhuje zřídit rejstřík sportovních organizací a sportovců, navrhuje založit Národní radu pro sport jako poradního orgánu ministerstva školství.

„Věřím, že tato novela najde podporu v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu, neboť přispěje ke zkvalitnění sportovního prostředí u nás“, uvedla na setkání se senátory, se zástupci státní správy a sportovního prostředí k návrhu zákona ministryně Kateřina Valachová.

Návrh zákona řeší další řadu otázek dopadajících do oblasti financování sportu, a rovněž pracuje s trestněprávními aspekty sportu.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR