Mládek: ČSSD zabrání privatizaci peněz důchodců, 2.pilíř zrušíme!

Mládek: ČSSD zabrání privatizaci peněz důchodců, 2.pilíř zrušíme!

18.10.2012 Duel stínového ministra financí Jana Mládka a prezidenta Asociace penzijních fondů ČR Jiřího Rusnoka.

* Proč by člověk měl či neměl  vstupovat do druhého pilíře?

Rusnok: Vstoupit by měl, protože mu dává možnost efektivně posílit jeho finanční zdroje pro stáří. Jeho důchodové (penzijní) portfolio tím také bude lépe diverzifikováno.

Mládek: Z jednoduchého důvodu by neměl vstupovat – systém není vytvořen proto, aby zabezpečil lidi na důchod, ale proto, aby si vydělali správci fondů, reklamní agentury a naháněči do fondů.

* Komu se vstup vyplatí?

Rusnok: De facto všem osobám mladším cca 40 let, protože budou mít před sebou ještě dosti dlouhou dobu na to, aby si našetřili rozumnou sumu ve 2. pilíři. Rovněž je zde vysoká pravděpodobnost (téměř jistota), že jejich penze z 1. pilíře budou relativně (ve vztahu ke mzdě) významně nižší, než je tomu dnes.

Mládek: Jak již bylo uvedeno: správcům fondů a naháněčům do fondů. Delší je seznam těch, komu se nevyplatí: 1. Současným důchodcům – bude jim klesat reálný důchod a růst ceny (DPH), aby výše uvedení mohli vydělávat. 2. Daňovým poplatníkům, kteří zaplatí 100 % tzv. přechod na 2. pilíř a ještě jim hrozí, že budou doplácet těm bohatším na penze, až si o ně požádají. To nás teď ovšem moc netrápí, to bude až za 30–50 let. 3. Chudým a středně příjmovým spoluobčanům, těm ani teoreticky. 4. Teoreticky třetině našich bohatších spoluobčanů. Jenže jenom do doby, kdy si přijdou pro důchod.

* Pokládáte politická rizika u penzijní reformy za reálná? Stane se něco s druhým pilířem po vítězství ČSSD?

Rusnok: Ano politická nejistota a z ní plynoucí rizika jsou zřejmá. Zdůrazňuji ovšem, že jsou to rizika především a téměř výlučně pouze pro poskytovatele produktu. Pro jednotlivce je největším politickým rizikem, že se stav eventuálně vrátí do roku 2012. Rozhodně se občané nemusejí obávat, že by jim někdo „znárodňoval“ jejich peníze na osobních účtech v penzijní společnosti.

Mládek: Politická rizika jsou obecně reálná, co se týká penzijních systémů. V Maďarsku spojenec českého premiéra pravicově národovecký konzervativec pan Orbán ze strany FIDESZ de facto znárodnil penzijní fondy a použil je na snížení deficitů veřejných financí. V ČR je to ovšem tak, že ČSSD se dlouhá léta snaží zabránit avanturismu, který se nazývá 2. pilíř a pokud vyhraje volby a bude vést vládu, zruší tento systém převodem do 3. pilíře. Systém pak nebude stačit napáchat významnější škody a ti, kteří naletěli, také o nic nepřijdou, jejich úspory budou převedeny do tzv. 3. pilíře. Výše uvedené nastane, za předpokladu, že bude experiment zrušen nejdéle v letech 2014 či 2015, pokud poběží déle, škody budou větší.

* Co byste doporučil lidem, kteří si chtějí spořit na důchod – věřit prvnímu pilíři a státu, nebo si šetřit?

Rusnok: Věřit přiměřeně 1. pilíři, jinými slovy počítat s tím, že důchody odtud budou relativně (ve vztahu ke mzdě) pomalu klesat. A samozřejmě spořit a v této oblasti zejména plně využít možností a výhod, které mi nabízí stát (3. pilíř, 2. p. – pokud bude spuštěn, životní pojištění, stavební spoření)

Mládek: Zde není třeba vymýšlet kolo. Lidé mohou věřit v základním zabezpečení státu. První pilíř jim zajistí a bude zajišťovat život ne příliš vysoko nad hranicí bídy. A proto je vhodné, aby spořili na bydlení a zajistili se na stáří bytem anebo domem. Pokud chtějí ještě více je doporučení hodné spořit ve 3. pilíři se státní podporou a případně si uspořit i další finanční či nefinanční aktiva na dobu důchodu. Diverzifikace v úsporách je vhodná, ale na ni vůbec není zapotřebí 2. pilíř, který je dobrovolný jenom do té doby než to „kafka“ podepíše a pak má být nevolníkem fondu až do důchodu.

* Je současný důchodový systém udržitelný? A co udělat pro jeho udržitelnost?

Rusnok: Udržitelný je ale bude postupně vyplácet relativně (ve vztahu ke mzdě) nižší důchody. Jediná cesta je zvyšovat důchodový věk, valorizovat pouze podle růstu cen, zvýšit pojistné pro OSVČ, snížit pojistné pro zaměstnavatele, omezit souběh státního důchodu a výdělku. 

Mládek: Současný systém je udržitelný a je třeba jej hlavně nerozvracet experimenty typu 2. pilíř penzijní reformy či tzv. švarcsystémem. Ty, kteří chytračí a nepřispívají do systému sociálního pojištění, bych chtěl varovat. Systém je přece jenom částečně zásluhový a kdo málo přispívá a chytračí, tak i málo na důchod dostane.

* Pokládáte zvyšování DPH, kvůli důchodové reformě, za správné?

Rusnok: Pokud by bylo využito jeho výnosů ke snížení příspěvkové sazby pro zaměstnavatele (např. z 28 % na 23 % jak to navrhovala 2. Bezděkova komise a NERV) pak ano. 

Mládek: Zvyšování DPH kvůli důchodové reformě je cynismus nejhrubšího zrna. Penzijní reformu mají primárně zaplatit současní důchodci, kteří budou mít nižší důchody a reálně koupí méně díky vyšší DPH. Hned druhou postiženou skupinou jsou rodiny s dětmi.

Pro pravicové asociály bych měl jeden techničtější argument. Česká republika je členem EU, členem vnitřního trhu EU, členem Schengenského prostoru a tedy nemá reálnou hranici. A pokud bude DPH na potraviny u nás třeba 15 % anebo 17,5 % tak si mnoho lidí odjede nakoupit k sousedům, kde je to DPH na potraviny a podobné produkty stále 10 % a změnu neplánují.

Logický závěr je velmi jednoduchý. Nemáme moc velký prostor na experimenty s DPH a naše sazby by měly být podobné sazbám u sousedů. Lišit se mohou maximálně o plus mínus dva procentní body. Vše ostatní je hloupost, která jen pomáhá plnit německou, rakouskou, polskou a slovenskou státní pokladnu. To je horší než zločin, to je hloupost!

 

zdroj: mesec.cz

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí