Na jakou léčbu mám právo?

Na jakou léčbu mám právo?

02.12.2016 Ve čtvrtek se sešel podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku. Na pořadu jednání byla úhrada tvz. nadstandartních zdravotnických prostředků, možnosti úhrady léčby vzácných onemocnění a fungování registru smluv ve zdravotnických zařízeních. Členové podvýboru obdrželi stanovisko k úhradě nadstandartních zdravotnických prostředků.

Z mého pohledu až na drobné nedostatky jasný výklad. Otázkou je proč se nevyužívá v praxi. Jedno je jasné, pacient by měl dostat léčbu, která je účinná.

Nelze se zde ohlížet jen na ekonomiku, ikdyž každý systém má omezené zdroje. Život má vyšší hodnotu než peníze, ale obávám se, že tento pohled nesdílí všichni aktéři.

Bohužel i zdraví je dnes byznys a to se mi nelíbí.

Další diskuse se vedla okolo registru smluv.

Odhlédnu-li od administrativní náročnosti, tak samotné údaje z registru dávají velmi zkreslený pohled. Pro objektivní vyhodnocení je nutné mít komplexní přehled o daném zařízení (velikost, míra zadlužení, doba splatnosti pohledávek, atd.).

Efektivní nakládání s veřejnými prostředky je samozřejmě nutné, žádoucí, ale kontrola musí být taktéž účinná a efektivní bez zvyšování administrativní zátěže. Na prvním místě by měl být pacient a jeho nemoc, ne papír.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ