Naše alternativa vůči vládnímu narovnání s církvemi: veřejnoprávní fond a daňové asignace

Naše alternativa vůči vládnímu narovnání s církvemi: veřejnoprávní fond a daňové asignace

20.08.2012 ČSSD nesouhlasí se způsobem, jakým koalice ODS a TOP 09 navrhuje řešit majetkové a finanční narovnání s církvemi. Vládní církevní restituce pokládáme za předražené, nespravedlivé a majetkoprávně riskantní.

Sociální demokracie považuje za důležité vytvořit dlouhodobý právní a ekonomický model vztahů mezi státem a církvemi, je však důležité, aby se opíral o co nejširší politickou a společenskou podporu. Jenom dostatečný sociální konsensus může vytvořit předpoklady pro dlouhodobou stabilitu takového modelu.

ČSSD navrhuje, aby byl současný návrh zamítnut a vláda zahájila nové kolo jednání s církvemi, tentokrát za účasti všech parlamentních stran. Na toto jednání je ČSSD připravena přinést vlastní návrh, který se opírá o dva základní principy: vznik veřejnoprávního fondu a zavedení daňových asignací. 

Do veřejnoprávního fondu, zřízeného speciálním zákonem a spravovaného církvemi, navrhujeme převést majetek, který církve nárokují, jenž je dnes ve vlastnictví státu, a o který církve prokazatelně přišly po 25. únoru 1948. Z výnosů tohoto veřejnoprávního fondu by byly financovány pastorační, sociální, kulturní a další veřejně prospěšné aktivity církví na základě pravidel, na nichž by se církve mezi sebou dohodly. Vznik fondu by umožnil zrušit stávající blokační ustanovení v zákoně o půdě, které komplikuje rozvoj některých obcí. 

ČSSD odmítá poskytnutí finanční kompenzace ve výši 59 miliard korun za tzv. nevydaný majetek. Místo toho navrhujeme zavedení daňových asignací, jejichž příjemci by mohly být církve, ale i další transparentně spravované neziskové instituce občanské společnosti. Lidé by tak sami rozhodli, zda určitou část své daně z příjmu pravidelně poskytnou na spolufinancování církevních aktivit. Obdobný způsob, např. ve formě církevní daně, funguje i v některých dalších zemích EU. Jsme přesvědčeni o tom, že na rozdíl od paušální a nepřiměřené finanční kompenzace, kterou navrhuje Nečasova vláda, mají mnohem demokratičtější daňové asignace šanci na většinovou podporu mezi českou veřejností.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády