Nečasova vláda trvale paralyzuje rozvoj vědy

Nečasova vláda trvale paralyzuje rozvoj vědy

07.02.2013 Sociální demokracie je znepokojena postupující paralyzací rozvoje vědy v ČR, kterou každým dnem provádí vláda P.Nečase. Navzdory veřejným slibům o tom, že rozvoj vědy a výzkumu je jednou ze základních priorit pravicové vlády, sledujeme postupné finanční ořezávání a především pozvolný propad naši vědy na mezinárodním poli.

Vláda z tohoto stavu usvědčuje sama sebe a to v Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v r.2012 amezinárodního srovnání, který dnes přijala v režimu „bez rozpravy“, tedy bez jakékoli věcné diskuse. 

Zpráva odhaluje tvrdou realitu, kterou se snaží Nečasův kabinet zametat pod koberec:

  • Inovace podporované z veřejných zdrojů se zúžily na pouhé přejímání technologií.
  • Metodika hodnocení vědy sice zvedla index citovanosti z 0,64 v r. 2005 na 0,74 v r. 2011, ale staré členské země EU mají tento index 2 až 4 krát větší
  • V ČR téměř neexistuje nepřímá podpora vědy, výzkumu a inovací
  • Počet výsledků pro přímé uplatnění v inovacích – prototypy, funkční vzory, prototypy ověřené technologie, odrůdy a plemen od r. 2007 stagnují nebo dokonce klesají
  • Jsou likvidovány resortní výzkumné ústavy, které jako jedny z mála jsou schopné generovat reálné výsledky v podobě patentů a dalších aplikovaných výsledků
  • ČR je na 39. místě podle indexu globální konkurenceschopnosti. Přitom měřeno kvalitou institucí na 82. místě a efektivitou práce na 79. místě. Faktem je, že 98 % výdajů na firemní výzkum je realizováno v automobilovém průmyslu a u firem se zahraničním kapitálem.
  • Podíl patentových přihlášek z ČR je hluboko pod průměrem EU. Pro srovnání – ČR:  832 od r. 2005,  16 přihlášek na milion obyvatel v r. 2011. Ale Dánsko a Rakousko 10 000, Nizozemí 47850, SRN 180 000. Průměr EU je 128 přihlášek na milion obyvatel! 

Sociální demokracie je přesvědčena, že je nutné co nejdříve vrátit vědu a výzkum do čela pelotonu vládních priorit. Jen tak lze totiž udržet žádoucí konkurenceschopnost a úspěšný rozvoj ČR. ČSSD prosazuje posílení významu nepřímého financování výzkumu, vývoje a inovací pro oblast firemního průmyslového výzkumu a odpovídající podporu veřejných výzkumných institucí přímým financováním. Je také nutné koordinovat správu vědy a důsledně sledovat obecnou a dlouhodobou prospěšnost vynakládaných prostředků v této oblasti.

Je zároveň mimořádně nutné, aby Nečasova vláda přešla od paralýzy vědy k jejímu skutečnému rozvoji!

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum