Nejen jesle

Nejen jesle

11.12.2014 Zapojení žen do práce není jen otázka sociálních systémů a dostatku jeslí či dalších možností péče o děti, ale je také otázkou budoucí konkurenceschopnosti země. Je zájmem společnosti vytvořit podmínky pro sladění rodinného a profesního života. Debatu o řešení rodičovské dovolené je třeba vést na půdě tripartity.

Rovnováha mezi rodinným a pracovním životem je základním předpokladem pro to, aby lidé měli tolik dětí, kolik si jich přejí. To je nejefektivnější prorodinná politika a současně důchodová reforma a podpora konkurenceschopnosti každého moderního sociálního státu jak ukazují mezinárodní srovnání.

Řešením ale není zkracování rodičovské dovolené ve chvíli, kdy matka s dětmi zaměstnání nedostane buď prostě proto, že její pracovní místo mezitím zaniklo, nebo proto, že se zaměstnavatel bojí matku s dítětem po dlouhé přestávce přijmout, nebo se zaměstnavatel i ona sama bojí, že ztratila kvalifikovanost, kontakt s profesí. Řešení délky rodičovské dovolené musí být také společensky akceptovatelné.

Důležité je motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili podmínky pro návrat žen do zaměstnání. Ti, kteří znají cenu kvalifikované a zodpovědné pracovní síly, kterými ženy jsou nyní a vzhledem k demografickému stárnutí budou ještě významněji v budoucnu, se snaží kontakt s ženami po dobu jejich rodičovské dovolené udržet. Poskytují svým zaměstnankyním možnost zúčastňovat se vzdělávání ve firmě tak, aby si udržely znalost technologií a moderních trendů ve svém oboru, neztratily sociální kontakty ve firmě a měly zájem se do zaměstnání v optimální době vrátit.

Jiná situace je u žen, které před mateřstvím již podnikaly, nebo o podnikání mají zájem. Někteří daňoví poradci upozorňují, že překážkou toho, aby se zejména ženy do podnikání pustily, je neschopnost v začátku platit zálohy na sociální pojištění. Navrhují pro první měsíce odložení placení záloh na pojištění pro začínající podnikatelky. I to stojí za úvahu, jde-li nám o uplatnění schopností a talentu mladých žen a spokojenost rodin a dětí.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • pacientská ombucmanka
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzku