Neschopní a konkurenceschopnost

Neschopní a konkurenceschopnost

04.12.2012 Měla by být aspoň zásadní shoda pravice i levice na životních zájmech země, mezi něž v době ekonomické nejistoty nesporně patří konkurenceschopnost, žádá Martin Komárek v komentáři v MF DNES (28. 11.), který věnoval rozhodnutí Ústavního soudu o stížnostech na porušování práv opozice ve Sněmovně.

Uvedená stížnost ČSSD a dalších se soustředila nejen na obsah, ale také na způsob, jakým byl přijímán Nečasův balíček čtrnácti zákonů. 
Komárek se pozastavuje nad tím, že jsme nepřijali „porážku“ ve Sněmovně a obrátili se k Ústavnímu soudu ve věcech zákonů, které „nejsou nijak revoluční“. Avšak kdybychom nedosáhli ničeho víc než zrušení nucených prací pro nezaměstnané, rozhodně měla naše stížnost smysl. Ohrozili jsme snad konkurenceschopnost republiky tím, že jsme ji připravili o práci zadarmo? 
Ústavní soud konstatoval, že jen sama „veřejná služba“ porušila celkem devět ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o zákazu nucené práce, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Jednalo se o porušení práva na spravedlivou odměnu za práci, zákazu nucené práce, práva na hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, práva na ochranu lidské důstojnosti a práva na spravedlivou odměnu za práci. Ministr Drábek se tak stal rekordmanem v porušování českých ústavních principů a mezinárodních dohod, kterými jsme vázáni. 

Dohodu znemožňují také církevní restituce 

Podobný spor u Ústavního soudu nás očekává nad církevními restitucemi, protože rozhodnutím vládní většiny je zásadně porušeno historické postavení katolické církve v českých zemích. Veřejný majetek, jehož smyslem byla veřejná služba, má být přeměněn v soukromý majetek bez omezení. Z katolické církve se tak stane největší soukromý pozemkový vlastník s majetkovými právy ještě většími, než měla za raného feudalismu. 
Pozemky byly rozdány, nucené práce zrušeny, střední míra feudalismu byla zachována, chtělo by se říci. Jak může tato cesta zpátky umožňovat politickou dohodu o zvyšování konkurenceschopnosti? 
Vláda ví, že je na špatné cestě, ale jinou nezná. Státní rozpočet počítá s konkrétními příjmy z DPH, ale není známo, která sazba bude platit. Ta schválená 17,5 procenta, která se během roku vládě přestala líbit? Nebo se podaří včas schválit zvýšení sazeb na 15 a 21 procent? 
Chaos, kam se pohlédne. 
A kde je ta konkurenceschopnost? 
Makroekonomové ministerstva financí počítají s dalším poklesem směnných relací už čtvrtý rok po sobě. Jinými slovy, česká měna je stálá, pohybuje se v úzkém pásmu mezi 24 a 26 korunami za euro, ale vývozní ceny českého zboží klesají. Je zřejmé, že zastaralé politické ideje dusí celou společnost. Tomu prostě ČSSD musí co nejdůrazněji bránit. Zejména v situaci, kdy vláda – obrazně řečeno – přiznává ústavě jen poradní hlas.

 

Zdroj: Mladá fronta Dnes (4.12.2012)

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády