Nezaměstnanost – alarmující trend!

Nezaměstnanost – alarmující trend!

15.02.2013 Míra nezaměstnanosti vzrostla - v měsíci lednu roku 2013 bylo evidováno na Úřadech práce 585 809 uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně tak o 40 498 více. V reakci na zprávy o stavu míry nezaměstnanosti v ČR, musím konstatovat, že jde o alarmující dlouhodobý trend nikoli pouze aktuální a pomíjivý stav. V lednu 2013 stoupla míra nezaměstnanosti na historické maximum od roku 1989, vyšší nezaměstnanost byla pouze v době krize ve 30. letech 20. století.

Vláda musí řešit zaměstnanost. Situace si nutně žádá prorůstová hospodářská opatření obzvlášť v době dopadů krize. Fiskální restrikce dusí nejen spotřebu, ale kompletně dusí ekonomický vývoj země a dusí lidi.

Současná vláda restrukturalizací systému Úřadů práce, jejich pravomocí a svou politikou škrtů docílila pouze téměř totální likvidace aktivní politiky zaměstnanosti a Úřady práce přetvořila na nefunkční výdejny sociálních dávek. Lidem je potřeba práci nabídnout, není možné je trestat za to, že práci nemají. Je nutné udržet kvalitní systém veřejně prospěšných prací, investovat do aktivní politiky zaměstnanosti, vytvářet nová pracovní místa na trhu, která v současnosti naopak ubývají.

V zemi dlouhodobě rostou rozdíly mezi sociálními skupinami, vysoký podíl na nezaměstnaných tvoří mladí lidé, absolventi, nebo naopak lidé nad 55 let! Rostou také drasticky rozdíly mezi regiony! V některých okresech v republice, jako jsou okres Jeseník a okres Havlíčkův Brod, čeká na volné pracovní místo více jak 100 uchazečů o práci! Oproti tomu v Praze, okresu Mladá Boleslav či Plzni a Českých Budějovicích to je více jak desetkrát méně! To jsou nepředstavitelné rozdíly. Je třeba kvalitně cílit investice a motivovat investory, aby investovali do oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost, aby práce šla za lidmi!

Základním problémem současné vlády je, že nemá program. Nemá ideje pro budoucí rozvoj země! Svou politiku staví pouze na škrtech, které dlouhodobě selhávají, a zadlužení státu roste kvapem do astronomických výšek.

ČSSD má řešení, která jsou dlouhodobě udržitelná a efektivní! Máme kvalitně propracovaný program s plánem konkrétních opatření pro obrat nastolených trendů - útlumu ekonomiky, růstu nezaměstnanosti a rozvratu sociální situace občanů. Zároveň myslíme na budoucnost a máme propracovaný program vzdělávání.

V současné chvíli je nutné zlomit vývoj a zavést prorůstává opatření. Musíme maximálně využít zdrojů z evropských fondů a investovat do budoucnosti – investovat do práce, do vzdělání, do veřejných investic, do veřejné infrastruktury, protože to je možnost, jak oživit ekonomiku v této zemi. Lidé, kteří mají jistoty a práci, mohou platit daně a spotřebovávat zboží českých výrobců. Takto investované prostředky jsou vratné a pro budoucnost státu se vyplatí.

 

Ing. Zdeněk Škromach

  • Místopředseda ČSSD a místopředseda Senátu