Ničivé povodně a naděje postiženým

Ničivé povodně a naděje postiženým

03.06.2013 Chci vyjádřit hlubokou soustrast všem, kteří přišli v důsledku ničivých povodní o své blízké. Cítím s lidmi, kteří zápasí s živelnou vodou. Obdivuji a oceňuji organizační práci krajů i samospráv. Velmi si vážím nasazení Hasičského záchranného sboru, dobrovolných hasičů, městských policií i pracovníků samospráv, kteří staví zábrany, pomáhají při povodni a zajišťují evakuační místa.

Svou podporu postiženým pošlu prostřednictvím Českého červeného kříže, který již nyní kromě sbírky na pomoc postiženým povodněmi organizuje a připravuje následnou pomoc. Pro úklid po povodni a nápravu škod bude potřeba každá pomocná ruka. Členové ČČK, většinou ženy a síť organizací v obcích, dokáží cíleně a se znalostí věci směřovat pomoc k potřebným rodinám, pomoci s úklidem a nápravou škod po povodni. To je nanejvýš potřebná praktická i psychologická pomoc lidem, které povodeň postihla. Jsem přesvědčena, že i sebemenší zlomek pomoci poskytne důležitou naději a ukáže naši sounáležitost se všemi, kterým povodně komplikují životy.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum