Novela zákoníku práce z dílny ministra Drábka útočí na práva zaměstnanců, ČSSD podá Ústavnímu soudu návrh na její zrušení

Novela zákoníku práce z dílny ministra Drábka útočí na práva zaměstnanců, ČSSD podá Ústavnímu soudu návrh na její zrušení

ČSSD připraví návrh k Ústavnímu soudu proti ustanovením novely zákoníku práce, které od 1. ledna 2012 nepřijatelným způsobem omezují práva zaměstnanců. Novelu zákoníku práce navrženou Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) prosadila loni v Parlamentu silou svých hlasů vládní koalice.

„Vláda Petra Nečase prosadila nový výpovědní důvod, kdy nemocný zaměstnanec, jehož kontrola nezastihne doma mimo rozsah povolených vycházek, může být bez dalšího dokazování zaměstnavatelem okamžitě propuštěn ze zaměstnání. Ten samý nemocný je ovšem už za takové porušení postižen, a to odebráním nemocenské. Zavádí tak dvojitý trest za jediné pochybení. Nemocný si při zhoršení svého zdravotního stavu nesmí dojít ani k lékaři, jinak by riskoval vyhazov. Zákoník práce šikanuje zaměstnance a obrovským způsobem posiluje moc zaměstnavatelů. ČSSD je přesvědčena, že proti případnému provinění musí mít pracovník dostatečnou možnost se obhájit,“ sdělil Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD.

ČSSD považuje tuto úpravu zákoníku práce z „dílny“ ministra Drábka za nepřípustnou. Nepřiměřeně zasahuje do práva na práci, zaručeného Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropskou sociální chartou. Tyto mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí ústavního pořádku. Porušení povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů (zákona o nemocenském pojištění) musí být postihováno jen v režimu veřejného práva, do něhož pracovněprávní vztah nespadá. Proto se poslanci ČSSD obrátí na Ústavní soud, aby příslušná ustanovení zákoníku práce zrušil. Budou tak reagovat i na podnět, který v této věci obdrželi ze strany největší odborové centrály ČMKOS.

ČSSD zároveň protestuje proti účelově zavedené změně v zákoníku práce pro sdružování v odborových organizacích u zaměstnavatele. Obory musí napříště sdružovat nejméně 3 zaměstnance v pracovním poměru. Ve firmách s pracovníky především na dohodu o provedení práce či smlouvu o pracovní činnosti by tím zaměstnancům zaniklo právo sdružovat se k ochraně hospodářských a sociálních zájmů do odborových organizací, ústavně zaručené Listinou základních práv a svobod.

Taková snaha ministra Drábka o omezení práv zaměstnanců a odborů je nepřijatelná a bude součástí zmíněného návrhu poslanců ČSSD k Ústavnímu soudu.

 

Tiskové oddělení