Občanská společnost potřebuje spolky

Občanská společnost potřebuje spolky

07.06.2016 Když v listopadu 1989 ztratil komunistický režim podporu společnosti a nastala etapa „návratu“ do společnosti demokratických zemí, málokdo si tehdy uvědomoval, že přerod z totality k demokratické a občanské společnosti potrvá tolik let. Možná mnozí doufali a stále doufají, že je třena ne evolučních, ale revolučních změn. Proto jsou mnohým trnem v oku demokratické politické strany, které myšlenky a cíle z něžné revoluce obhajují. Nikdo netvrdí, že se nedělají chyby, ale každá rozumná společnost se z chyb učí, aby se neopakovaly.

Nicméně je třeba proti nim bojovat a viníky pojmenovávat. Problémem politiky, která je nepřetržitě vinna za současné problémy, že je to běh na dlouhou trať. A je třeba odlišovat a nikoliv paušalizovat, jak se často v naší veřejnosti děje. Odlišovat zlo od dobra, lež od pravdy, je úkolem nejen někdy nadlidským, ale z pohledu lidské společnosti časově neomezeným. Přesto každý jedinec, každý člověk, má své zájmy, své cíle a své představy, jak by mohl být svým blízkým, své rodině, své obci či své vlasti užitečným. A to nejen ve svém zaměstnání, které jej naplňuje či v něj vkládá svoji budoucnost, ale také svojí aktivitou ve svém volném čase. Z tohoto pohledu si cením těch spoluobčanů, kteří za svůj základ vidí svoji rodinu a přátele. A bez ohledu na tuto prioritu jsou zároveň členy rozličných spolků či společenských organizací. A ve většině případů bez nároku na odměnu, kterou věnují ku prospěchu celku.

Každá občanská společnost je založena na solidaritě, sounáležitosti a odpovědnosti. Proto je velmi důležité nejen poukazovat na problémy, ale také se aktivně zapojit na jejich řešení. Z tohoto pohledu si cením ješitné práce funkcionářů, dobrovolníků i řadových spoluobčanů, kteří se své volném čase podporují spolkovou činnost a sdružování občanů. Jakákoliv aktivita je totiž pro každou demokratickou společnost potřebná a důležitá. A pokud se změní legislativní podmínky pro činnost občanské společnosti, pak by měl nastoupit stát, kraj, město či obec, aby byly nápomocni k udržení a k rozvoji občanské iniciativě a celé společnosti. Z tohoto pohledu je důležité, aby město samo poskytlo zázemí a útočiště rozličným spolkům, společenským organizacím i občanským aktivitám. Například v právě rekonstruovaným prostorám v budově číslo 293 na Palackého náměstí. K tomu stačí pouze chuť a ochota. Nic více a nic méně.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR