Otevřený dopis ministru zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.

22.09.2012 O T E V Ř E N Ý D O P I S ministru zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.

Vážený pane ministře,

uctivě Vás žádám a vyzývám, abyste bez zbytečných odkladů informoval veřejnost o budoucnosti velkých státních nemocnic a specializovaných ústavů, které jsou přímo řízeny Vaším ministerstvem a které dosud představují vlajkové lodě českého zdravotnictví s ročním obratem v mnoha desítkách miliard korun. V tomto objemu se pohybuje také celková hodnota jejich majetku. Z některých Vašich vyjádření a kroků vyplývá, že usilujete o odstátnění některých či dokonce všech těchto nemocnic a ústavů.

Váš návrh zákona o univerzitních nemocnicích, které mají vzniknout z části nemocnic fakultních, prošel do dalšího legislativního procesu. Přitom nejde o pouhou změnu názvu, nýbrž odstátnění a proměnu v nestátní instituce nového, zcela nevyzkoušeného typu. Mají být řízeny správní radou. Ministr, rektoři a děkani budou mít pouhý poradní hlas. Není vyjasněn poměr zástupců státu, univerzit a samosprávy ve správní radě ani jak bude garantována stabilita těchto velkých zdravotnických zařízení, které jsou v našem zdravotnictví naprosto nezastupitelné, protože zajišťují hlavně náročnější zdravotní péči, vzdělávání lékařů i medicínský výzkum.

Část velkých pražských nemocnic se chystáte předat pod správu hlavního města Prahy, aniž by bylo známo, jaké nové role budou plnit, v jakých oblastech a s jakými perspektivami hospodářské stability.

Je nadále zcela nejasné, jaký osud plánujete pro další velké nemocnice a specializované ústavy se špičkovými centry v Praze a Brně, jejichž veřejného využívání jste správcem a garantem. 

Obávám se, že může jít o největší převody státního majetku a kompetencí v novodobé historii našeho zdravotnictví s fatálními důsledky pro kvalitu, dostupnost i stabilitu v nejnáročnějších segmentech zdravotní péče. Jde i o další osud platformy pro medicínské vzdělávání a výzkum. Nové postavení těchto zařízení se bude odrážet v péči o nemocné občany i v práci zdravotníků. 

Vážený pane ministře,

proto je nezbytné, abyste své aktuální záměry s výše jmenovaným veřejným majetkem neprodleně oznámil a svou koncepci před občany dále neskrýval.

S pozdravem

 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,

senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a

stínový ministr zdravotnictví za ČSSD