Pět hlavních priorit, které chce ČSSD prosadit ve vládě

Pět hlavních priorit, které chce ČSSD prosadit ve vládě

29.07.2016 Na dnešní tiskové konferenci v Lidovém domě představil premiér Bohuslav Sobotka a ministři vlády za ČSSD pět klíčových priorit, které chce sociální demokracie ve vládě prosadit.

Rozpočet na rok 2017

Úspěšné dokončení a schválení rozpočtu pro rok 2017.

Klíčové priority, které jsme již do rozpočtu prosadili:

 • zvýšení platů pedagogických pracovníků o 8 % (tarifní tabulky o 6 %) a platů dalších státních zaměstnanců o 5 % vč. příslušníků bezpečnostních sborů a služební tarify vojáků z povolání (tarifní tabulky o 4 %);
 • valorizace starobních důchodů o cca 200 Kč od 1. ledna 2017, tj. o 1,8 %;
 • valorizace příspěvku na péči o 10 %; výdaje by měly dosáhnout částky 23,8 mld. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 2 mld. Kč);
 • zvýšení výdajů na platbu státu do veřejného zdravotního pojištění o 3,3 mld. Kč (od 1. ledna 2017 dojde k navýšení vyměřovacího základu za osoby, za které platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát, a to tak, že se měsíční platba za osobu zvýší z 870 Kč na 920 Kč), celkový objem výdajů pro rok 2017 činí 66,4 mld. Kč.
 • zvýšení výdajů na výzkum, vývoj a inovace o 3,8 mld. Kč; pro rok 2017 jsou rozpočtovány tyto výdaje ve výši 32,9 mld. Kč (bez prostředků EU a FM), tj. o 13 % více než v roce 2016.

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti občanů je s ohledem na sílící bezpečnostní hrozby v Evropě jednou z klíčových priorit.

 • Chceme personálně i finančně posílit policii, hasičský záchranný sbor i Armádu ČR
 • Budeme pokračovat v postupném navyšování rozpočtu na Armádu ČR
 • Chceme dokončit Audit národní bezpečnosti, strategický dokument, jehož cílem je definovat nové bezpečnostní hrozby a zhodnotit odolnost ČR a její schopnost čelit nebezpečím
 • Chceme efektivnější fungování zpravodajských služeb – ve Sněmovně chceme schválit zákon o zpravodajských službách ČR

Fungující veřejné služby, solidární a spravedlivý stát

Naším cílem je pro občany udržet fungující a dostupné veřejné služby.

 • Prosadíme zákon o sociálním bydlení - Mít střechu nad hlavou je naprostý základ. Nejvíce ohroženi jsou senioři, matky samoživitelky, oběti domácího násilí nebo děti opouštějící dětské domovy
 • Budeme regulovat agenturní zaměstnávání - Agentury dnes získávají konkurenční výhodu na úkor zaměstnanců. Agenturní zaměstnanci musí mít stejná pracovní práva jako kmenoví zaměstnanci
 • Prosadíme zákon o zálohovaném výživném - Samoživitelky a jejich děti musí mít dostatečné prostředky pro naplňování potřeb. Nějaká forma státem garantovaného výživného existuje ve většině vyspělých zemí. V rámci stabilizace českého zdravotnictví je jednou z podmínek důstojné odměnění lékařek a lékařů
 • Zákon o neziskových nemocnicích - Zákon vytvoří systém veřejných neziskových nemocnic. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, které vzniknou přeměnou stávajících fakultních nemocnic. Norma počítá také s tím, že hlavní činností neziskové zdravotnické organizace nebude podnikání a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek stanovených právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.

Podpora zaměstnanosti a zaměstnanců

Máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU, naším cílem bude skvělá čísla nejen udržet, ale zaměstnat stávající nezaměstnané.

 • K tomu chceme udělat – nové investice, analýza trhu práce a aplikace opatření v praxi
 • Zvýšíme minimální mzdu na 11 000 Kč
 • Budeme pokračovat ve zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru - Rozpočet na rok 2017 umožní navýšit zejména platy zdravotníků o 10 %, objem platů učitelů o 8 % a ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %, platy příslušníků bezpečnostních sborů a služební tarify vojáků z povolání (tarifní tabulky o 4 %);

Diskuse u budoucnosti EU

ČR se aktivně podílí a bude se podílet na diskusi o reformě a budoucnosti EU – jak by měla fungovat EU po Brexitu, jak by se měla vypořádat s bezpečnostními hrozbami.

ČSSD má v této diskusi jasné priority:

 • Bezpečnost pro občany
 • Dlouhodobou prosperitu členských států

Tiskové oddělení