Podvýbor pro střední a vyšší odborné školství - 26. 4. 2016

Podvýbor pro střední a vyšší odborné školství - 26. 4. 2016

27.04.2016 Na podvýboru jsme mimo jiné řešili i platy učitelů odborného výcviku a praktického vyučování.

Na jedné straně deklarujeme neustále potřebnost vzdělávání a přitom odborníci z praxe, kteří mají i pedagogické vzdělání, zároveň odpovídají za žáky i za hodnoty svěřené, jsou placeni v 9. a 10. platové třídě. Bohužel to bude složité, ale pokud se skutečně nebude učitel platit jako učitel, tak je něco velmi špatně.

V Královehradeckém kraji si to už uvědomili a snaží se tuto nespravedlnost kompenzovat. Odborné školství bez těchto odborníků nemůže fungovat.

Jsme teprve na začátku a bude nutné přesvědčit především MPSV při úpravě katalogu prací.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR