Politika trochu jinak

Politika trochu jinak

01.02.2017 Pro každého politika je důvěra občanů základem toho, aby mohl prosazovat své vize, politický program a plnil úkoly, které jsou na něj ze strany široké veřejnosti kladeny.

Politické strany i samotní politici se netěší velké důvěře občanů. Přitom politika a politická soutěž politických stran je základ každé demokratické společnosti. Politici, reprezentující politický program, nejsou pouze reprezentanty té které politické strany, ale jsou zástupci občanů a veřejnosti. Ta je nejdůležitějším kontrolním orgánem samotných politiků a je pouze na aktivitě občanské společnosti, jak často a jakým způsobem se zajímá o své politické zástupce a jak kontroluje jejich konání. Tak jako státní majetek není majetkem vlády, tak také městský majetek i jeho rozpočet není majetkem radniční koalice, ale majetkem občanů města. Přitom se sami občané pramálo zajímají, kam jejich peníze jdou, jaké investice se realizují a zda všechny finance směřují ke zlepšení životní úrovně obyvatel a rozvoje města. Proto existují opoziční zastupitelé, aby tuto kontrolu za své spoluobčany prováděli. To je jejich práce i politická zodpovědnost.

Problémem je, že občané jsou málo informováni o činnosti jednotlivých zastupitelů i politických stran. Proto dlouhodobě usiluji o přímé audiovizuální přenosy ze zasedání zastupitelstva města, proto jsem prosadil možnost zveřejňovat názory jednotlivých zastupitelů ve Zpravodaji města a na webových stránkách města. Stále se nedaří vyjadřovat své názory v rámci placených informací městem pomocí TV Slovácko, problémy existují i v regionálních médiích. Snahou opozice je také daleko větší a nejen formální zapojení široké veřejnosti do rozhodovacího procesu. Důvodem je povzbudit veřejnost v jejich aktivitě a jejich zájem o věci veřejné.

Zdroj: https://seda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=584113

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR