Pomáháme lidem z ubytoven nalézt standardní bydlení

Pomáháme lidem z ubytoven nalézt standardní bydlení

01.06.2016 Poslanci začali projednávat vládní novelu zákona o hmotné nouzi. Zavedení nových pravidel má za cíl zabránit neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení a koncepční pomoc lidem, kteří žijí na ubytovnách.

Obsahem této novely je vedle zrušení souhlasu obce jako povinné podmínky v případě posuzování nároku příjemce sociální dávky doplatku na bydlení řada dalších opatření. „Jejich společným záměrem je co nejúčinnější pomoc lidem, kteří v současné době bydlí v ubytovnách, nalézt standardní bydlení,“ uvedla Miroslava Strnadlová, členka sněmovního Výboru pro sociální politiku.

Novela zvyšuje právní jistotu příjemců doplatku na bydlení, a to konkrétním zpřesněním pojmu „případ hodný zvláštního zřetele.“ Úprava specifikuje kritéria, kdy může být situace žadatele o doplatek na bydlení na ubytovně vyhodnocena jako mimořádná, zda má prokazatelné důvody užívat takovou formu bydlení. „Jde především o skutečnost, zda osoba v obci, kde bydlí na ubytovně, hledá práci, zda tam má rodinu a podobně, či zda není v této lokalitě pro ni dostupné běžné bydlení,“ upřesnila Miroslava Strnadlová.

Jedním z nově zaváděných pozitivních opatření je nástroj „motivační plán,“ který bude poskytovatel připravovat a konzultovat s příjemcem pomoci v hmotné nouzi. „Život na ubytovně by měl být věcí mimořádnou a neměl by se stát standardem,“ vysvětlila Miroslava Strnadlová. Motivační plán bude aktivizovat nejen příjemce této dávky, ale také posilovat spolupráci mezi sociálními odbory obecních úřadů a úřadem práce. Tento nástroj navazuje na současnou a již účinnou úpravu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která zahrnuje povinnost pro nárok na doplatek na bydlení u osoby hledat si přiměřené bydlení v bytě, popřípadě v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Poslanci přikázali další projednávání Výboru pro sociální politiku, který byl zároveň schválen jako garanční.

 

Miroslava Strnadlová

  • členka Poslaneckého klubu
  • členka sněmovního Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně PS PČR