Pomůže ministr P.Blažek obnovit důvěru ve státní zastupitelství, anebo přišel zajistit politickou kontrolu nad vyšetřováním trestních kauz?

Pomůže ministr P.Blažek obnovit důvěru ve státní zastupitelství, anebo přišel zajistit politickou kontrolu nad vyšetřováním trestních kauz?

03.07.2012 Jmenování Pavla Blažka do čela ministerstva spravedlnosti je zatím jednou velkou neznámou. Veřejně nejsou známy žádné jeho postoje k aktuálním problémům rezortu. Zásadní proto budou jeho konkrétní kroky od prvních dnů ve funkci.

Nový ministr spravedlnosti se bude muset postavit k tak zásadním problémům, kterými jsou správa soudnictví, včetně nejvyšší rady soudnictví, reforma vězeňství, včetně zajištění financí potřebných na jeho řádný chod, a to podle požadavku premiéra Petra Nečase mnohem šetrnějším způsobem, což je krátkodobě neřešitelné zadání. V neposlední řadě by měl garantovat pokračování reformy státního zastupitelství a především obnovení důvěry v tuto instituci.

První velkou ministrovou zkouškou bude jeho rozhodnutí o návrhu nejvyššího státního zástupce na jmenování nové vrchní státní zástupkyně v Praze. Právě rozhodnutí v této věci vyšle signál, zda nový ministr přišel se zadáním zabránit dokončení žádoucích změn a zajistit politickou kontrolu nad trestními kauzami, nebo bude respektovat úsilí o obnovu důvěry ve státní zastupitelství, pozici nejvyššího státního zástupce, jeho odpovědnost a s tím související možnost vybrat si i své nejbližší spolupracovníky.

 

Mgr. Jiří Dienstbier

  • Místopředseda ČSSD, člen Senátorského klubu
  • Stínový ministr spravedlnosti