Poslanci přitvrdí. Agresory má ředitel ze školy vyhodit

Poslanci přitvrdí. Agresory má ředitel ze školy vyhodit

05.12.2016 Už žádné mhouření očí. Případ šikany na pražské střední škole Na Třebešíně, kde soustavný teror učitelky přivedl kantorku do hrobu, pohnul zákonem. Pozměňovací návrh má zajistit, že v případě opakovaných excesů dostane student vyhazov. Pozměňovací návrh zákona podpořilo ministerstvo školství a ani v opozici nemá odpůrce.

„V zákoně máme již popsáno, jaké jsou povinnosti žáků, zákonných zástupců a tak dále. Ale nemáme přesně vymezenu povinnost učitele a práva pedagogického pracovníka,“ řekl Právu poslanec a zároveň ředitel Základní školy Vsetín-Luh Petr Kořenek (ČSSD), který pozměňovací zákon předkládá.

„Když dochází k nějakému problému v rámci školství nebo chování směrem k učitelům, tak se není čeho chytit. Ukázal to třeba případ z Prahy, kde jsme narazili. A ředitel také nemá přesně vymezeny mantinely,“ vysvětlil.

Jeho návrh má upřesnit pravidla, jimiž se bude muset ředitel školy řídit. Nově definuje, že „opakované slovní a úmyslné fyzické útoky se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností“.

Novinkou je také to, že za alarmující exces se pokládá i soustavná agrese nejen vůči zaměstnancům školy a školskému zařízení, ale i vůči žákům a studentům. Jasná je i sankce. Zatímco dříve legislativa pouze umožňovala vyloučení nezdárníka ze školy, ať už podmínečné, nebo natvrdo, do budoucna to bude pro ředitele povinností.

Navíc bude mít ředitel povinnost hned na druhý den od chvíle, kdy se o prohřešku dozví, obrátit se na veřejné činitele. Na základních školách se budou problémy řešit s orgány sociálně-právní ochrany dětí, na středních školách rovnou se státním zastupitelstvím.
Strach z trestu by nemusel pomoci

„Je to posílení postavení učitele, ujasňujeme pravidla. Omezování osobní svobody, pomluva, to všechno v zákoně už je. Jde jen o to, aby ten, kdo by konat měl, aby konal. A pak už je na orgánech veřejné moci posoudit, zda byl čin spáchán, či ne,“ uvedl Kořenek.

O posílení ochrany pedagogů se hovoří už delší dobu vždy v souvislosti s křiklavými případy útoků žáků či rodičů na učitele. Většinou se volalo po tom, aby se kantor stal chráněnou osobou, jako je třeba úředník nebo záchranář. V tom případě by hrozily vyšší tresty za útoky na ně, nicméně musel by se také měnit trestní zákon.

„Jít cestou trestního práva by byl moc zdlouhavý proces a nevíme, jak by to dopadlo, protože by se ozvaly další kategorie pracovníků,“ řekl Kořenek. A není si jist, zda by represe a strach měly dopad. „Mnozí by stejně ani nevěděli, že něco takového existuje,“ poznamenal.

Není náhodou, že se problematika dostává do legislativy v rámci projednávání změny financování regionálního školství. Reforma financování má zrušit systém odvádění peněz školám podle počtu jejich žáků a nahradit ho rozdělováním financí podle odučených hodin.

Dosavadní systém má na svědomí mimo jiné i to, že mnohé školy přehlížely i závažné přečiny svých žáků a studentů. S každým vyloučeným výtečníkem totiž přichází škola o peníze. A třeba pro učiliště, která se potýkají s nedostatkem zájemců o výuční list, je ztráta každého žáka citelná a ohrožuje ji na existenci. Šikana se mnohde tutlá, ruku v ruce s tím i bobtná.
Hlídat kontrolku

Jakmile bude financování narovnáno, nebudou mít ředitelé problém nová pravidla dodržovat. Jestli však díky nové legislativě ubyde ve školách patologických jevů, není jisté. Podle Kořenka je obecný problém současnosti, že se nerespektují autority.

„Cíleně vedené útoky proti osobě nesmějí být, ale bude k nim docházet, pokud nebudeme uznávat nějaká pravidla. Ale to je problém rodin, tedy toho, že děti kolikrát nerespektují své rodiče. Pokud toto nezačne fungovat a nebudou se dodržovat limity, tak je jedno, co je v zákoně. Všichni víme, že nemravné je krást, a přesto lidé kradou,“ uvedl poslanec.

Pak je na ředitelích, jak si dokážou ve školách uhlídat pozitivní klima, jak si nastaví školní vzdělávací programy, preventivní opatření a jak se řídí pokyny ministerstva školství.

„Jednotlivé výstřelky asi podchytit nelze, ale když se mechanismy nastaví, tak se nemůže stát, že by ředitel nezachytil dlouhodobou šikanu,“ řekl Kořenek.
Ve třídách si dělá například sociologické průzkumy, ale na leccos stačí pozorovací schopnosti.

„Vím, kteří učitelé mají problém s kázní. Projdete se po chodbě a vidíte to. Není to tak, že se udělá zákon a my podle toho pojedeme jako stroje. Kdo říká, že nemá problémy jako záškoláctví, šikanu, tak buď nemá přehled o své škole, nebo neví, že se to vyskytuje. Vždycky se to vyskytuje, jde jen o to, jak jsou nastaveny mechanismy a kdy zasvítí kontrolka,“ dodal.

Zdroj: Novinky.cz

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ