Poslanci schválili kariérní řád učitelů

Poslanci schválili kariérní řád učitelů

07.04.2017 Dlouho očekávaný kariérní řád učitelů dnes poslanci ve třetím čtení schválili. Pedagogové tak mají šanci dočkat se systému, který jim umožní perspektivu profesního rozvoje, zlepšení jejich finančních podmínek i postavení ve společnosti. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která kariérní řád zavádí, nyní zamíří do Senátu.

Pro zkvalitnění českého školství je třeba dbát na tři důležité prvky, kterými jsou financování regionálního školství, profesní podpora a platy učitelů. Právě zvyšování platů pedagogů je další prioritou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Už v loňském roce se podařilo ministryni Valachové navýšit platy pedagogů v průměru o 8 % a nepedagogů o 5 %.

„Od kariérního řádu si slibuji, že nám pomůže udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů, všem pak zajistit profesní podporu," říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Kariérní řád během své dlouholeté přípravy doznal řady změn. Jeho poslední podoba byla komunikována napříč politickým spektrem, stejně jako se školskými odbory, zástupci pedagogických fakult a především se samotnými učiteli a řediteli škol. Jednohlasně jej podpořila i Platforma Comenius. Výsledná podoba kariérního řádu je srovnatelná s podobnými dokumenty v okolních zemích.

„V téměř každém povolání má zaměstnanec možnosti pracovního postupu. Je to důležité pro motivaci člověka k lepším výkonům. Chtěla bych mít jako ředitelka základní školy možnost rozlišit učitele kvalitního a vynikajícího od těch dobrých. Už teď ve své škole vidím adepty na třetí kariérní stupeň,“ podporuje návrh ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Loučky Hana Svánovská.

Důležitým prvkem bude vyšší finanční ohodnocení pedagogů spojené s úspěšným postupem kariérním řádem. Po dosažení třetího kariérního stupně dostanou učitelé příplatek cca 5000 Kč. Nároky na příplatek budou mít také učitelé vykonávající specializované činnosti (těmi budou nově například koordinátor vlastního hodnocení školy či mentor profesního rozvoje), a to v rozmezí 1000 – 2000 Kč. Příplatek až 3000 Kč bude pro uvádějící učitele, kteří budou ve škole mít na starost začínající kolegy. Příplatek 2000 Kč pak čeká učitele při přechodu do druhého kariérního stupně.

„Naším cílem je nárůst platu učitelů o 10 % po dobu tří let. Čeští učitelé si to zaslouží a my chceme, aby naše děti učili ti nejlepší," zdůrazňuje ministryně Valachová, která hodlá prosadit zvýšení platů učitelů na 130 % průměrného platu v ČR v následujících třech letech, to znamená v roce 2020 cca 43 tisíc korun.

Podporu kariérnímu řádu vyjadřují ve svých ohlasech ministryni Valachové pedagogové a odborníci z celé ČR:

„Více než třicet let působím jako učitel 2. stupně základní školy a od roku 2000 jsem zároveň akreditovaným lektorem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kariérní řád tedy vnímám z těchto dvou úhlů pohledu. Z pozice učitele ho vidím jako významný motivační prvek pro zkvalitňování práce pedagogů. Jako lektor vzdělávacích seminářů pro učitele očekávám, že do celoživotního vzdělávání pedagogů vnese určitý řád a koncepci," Jiří Sixta, Základní škola Praha 2, Na Smetance 1

„Dovolte, abych Vám vyjádřila podporu kariérního řádu. Tento systém byl dlouho v naší zemi přehlížen a Vy jste ho začala prosazovat a za to Vám patří dík. My učitelé jsme na něj dlouho čekali a věříme, že nastupujícím mladým učitelům pomůže v rozhodování, že toto povolání je to nejvhodnější. Velmi oceňuji, že ruku v ruce s tímto systémem jste zároveň prosadila zvýšení našich platů a jako učitelé čekáme v této oblasti další kroky," Eva Soukalová, MŠ Čéčova.

„Dovoluji si vyjádřit podporu pro vznik kvalitního karierního řádu, který by vytvořil perspektivu profesního růstu a zejména finančního ohodnocení nejen současné generace pedagogů, ale zejména té nastupující. Za dobu mé třicetileté praxe jsem zažila mnoho pokusů o zlepšení pracovních podmínek pedagogických pracovníků, bohužel si však nevybavuji žádnou strategii, která by jednoznačně dlouhodobě zkvalitňovala a podporovala karierní růst pedagogů a cíleně tak dala tomuto povolání kredit, který si ve společnosti zaslouží," Hana Vítová, učitelka na 2. stupni ZŠ, Praha 2, na Smetance 1, v současnosti ve funkci ředitele školy

„Dovolte mi za odborově organizované pracovníky školství v Olomouckém kraji vyslovit podporu pro zavedení nového kariérního systému. Oceňujeme zejména zdůraznění role zavádějícího učitele, který je pro nově rodícího se pedagoga zcela zásadní. Pozitivně vnímáme i nově nastavené specializační činnosti a možnost kariérního růstu i pro běžného učitele. Klíčová pro nás ovšem zůstává otázka finančního zajištění celého systému. Doufáme, že se v tomto bodě nastanou také příznivé kroky," Eva Hrdličková, předsedkyně KROS Olomouckého kraje.

 

Kateřina Valachová

  • ministryně školství, mládeže a tělovýchovy