Pravicová vláda prohlubuje hospodářskou a ekonomickou recesi ČR!

Pravicová vláda prohlubuje hospodářskou a ekonomickou recesi ČR!

15.05.2013 ČSSD považuje aktuální data o vývoji HDP za první čtvrtletí roku 2013, která ukazují, že česká ekonomika vstoupila již do šestého kvartálu recese, za další smutný výsledek neschopnosti současné pravicové vlády. Situace začíná být dramatická v tom, že k selhání vládní politiky, která vedla k poklesu hospodářského růstu v minulých čtvrtletích, se nyní přidal i pokles zahraniční poptávky.

Základní příčinou propadu české ekonomiky jsou ovšem chyby a omyly vládní hospodářské politiky, kdy Nečasova vláda nebyla schopna udělat nic pro zlepšení ekonomické situace v naší zemi. Vládní koalice je zcela bezradná v oblasti oživení domácí poptávky českého obyvatelstva. Celkový pokles za posledních šest kvartálů dosáhl -2,6 % HDP a situace se začíná blížit roku 2009.

ČSSD je přesvědčena, že k obratu může dojít pouze zásadní změnou hospodářské politiky, tedy znovuobnovením fungování agentury CzechInvest, důrazem na znovuzískávání domácích i zahraničních investic do české ekonomiky, podporou exportu a zvýšením důvěry našich občanů ve vlastní stát pro to, aby se zásadně oživila domácí poptávka.

ČSSD je připravena podpořit všechny rozumné vládní návrhy, které povedou k stabilizaci a dlouhodobému růstu českého hospodářství. Je ale zřejmé, že současná pravicová vláda není schopna a ochotna žádné změny pro zlepšení situace navrhnout a proto se zřejmě naděje pro oživení české ekonomiky odkládá za volební rok 2014.

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí