Předseda ČSSD vyzval senátory za ČSSD k nápravě zákona o ochraně ovzduší

Předseda ČSSD vyzval senátory za ČSSD k nápravě zákona o ochraně ovzduší

Považuji za chybu, že Poslanecká sněmovna schválila zákon o ochraně ovzduší, včetně pozměňujícího návrhu poslance ODS Jana Bureše, který od roku 2016 a následně od roku 2022 zcela ruší poplatky za znečisťování ovzduší. K prosazení tohoto pozměňujícího návrhu došlo bez širší společenské diskuse a celá věc budí podezření, že za ní stojí tlaky reprezentující spíše úzké podnikatelské zájmy. V důsledku přijetí tohoto návrhu v budoucnu klesne motivace pro průmyslové znečišťovatele k tomu, aby snižovali množství škodlivých exhalací, a současně se sníží příjmy státu a krajů, které mohly být využity na opatření, směřující ve prospěch zlepšení životního prostředí.

Jsem rád, že velká většina členů poslaneckého klubu ČSSD pro tento pozměňující návrh nehlasovala a v důsledku jeho přijetí také nepodpořila zákon jako celek.

Pokládám za důležité, aby senátoři zvolení za ČSSD využili skutečnosti, že má ČSSD v Senátu většinu k tomu, aby zákon opravili ve prospěch občanů a životního prostředí a vrátili ho k novému projednání do Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych také vyzvat ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, který opakovaně označil ochranu ovzduší jako jednu ze svých priorit, aby sebral odvahu a zajistil v Senátu podporu pro změnu zákona také z řad senátorů hlásicích se k vládní koalici. Ministr Chalupa by rovněž měl veřejnosti vysvětlit svůj smířlivý a pasivní postoj, který zaujal v Poslanecké sněmovně v době, kdy se rozhodovalo o přijetí kontroverzního pozměňujícího návrhu poslance Bureše z ODS.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády