Premiér Sobotka: Snižujeme dál nezaměstnanost, za letošní březen jsme dosáhli nejlepšího výsledku od roku 2008

Premiér Sobotka: Snižujeme dál nezaměstnanost, za letošní březen jsme dosáhli nejlepšího výsledku od roku 2008

10.04.2017 Jsem rád, že vláda pokračuje v naplňování jedné ze základních priorit, kterou jsme si vytkli na začátku našeho funkčního období. Tím cílem bylo zásadně snížit počet lidí v naší zemi, kteří nemají práci. Kontinuálně se nám daří snižovat nezaměstnanost v naší zemi, dosahujeme v této oblasti dobrých výsledku a míru nezaměstnanosti se nám daří dlouhodobě držet jako nejnižší v rámci celé EU.

Za březen 2017 se nám podařilo snížit nezaměstnanost na 4,8%, tedy snížit počet uchazečů o zaměstnání na 356 112. To je nejlepší výsledek a nejnižší číslo od roku 2008!

Je to výsledek úspěšné prorůstové a investiční politiky vlády, která působí příznivě na růst průmyslu a ekonomiky. Nový aktivní přístup v politice zaměstnanosti již delší dobu přináší pozitivní výsledky, v současnosti klesá nezaměstnanost ve všech 77 regionech.

Velkou radost mám zejména z faktu, že se snižuje nezaměstnanost mladých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 020 a meziročně pak o 5 789 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi procenty.

Úspěch sklízí i pilotní projekt příspěvku na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Žádat o něj mohou uchazeči a zájemci o zaměstnání v celé ČR. Do konce března 2017 podalo žádost o příspěvek celkem 2 708 zájemců. Zaveden byl také jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací, o který je zájem zejména v Moravskoslezském kraji.

Je logickým výsledkem hospodářské a sociální politiky vlády, že dosavadní vývoj na trhu práce dosahuje takové příznivé hodnoty a ČR je na špici zemí EU, co se týče nezaměstnanosti. Musíme využít dobré kondice naší ekonomiky a vracet i nadále v průběhu roku co nejvíce z lidí zpět na trh práce. Na to se musí soustředit zejména MPSV a dále rozvíjet nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a také opatření na slaďování rodinného a pracovního života.

Musíme současně nadále zvyšovat minimální mzdu, posilovat tak její roli v motivaci lidí pracovat a podporovat růst mezd a platů tak, aby se dobré výsledky ekonomiky promítaly do příjmů lidí a posilovala se také domácí poptávka, která je klíčová pro další ekonomicky růst.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády