Připomeňme si společně obnovení činnosti ČSSD

Připomeňme si společně obnovení činnosti ČSSD

19.11.2014 Vážení přátelé, připomeňme si společně obnovení činnosti ČSSD. Dne 19. listopadu uplynulo 25 let od obnovení činnosti naší strany na území tehdejšího Československa. V Praze byl ustaven tříčlenný přípravný výbor Československé sociální demokracie, který tvořili Slavomír Klaban, Břetislav Nedbálek a Vladislav Všetečka. Strana se od počátku hlásila ke kontinuitě sociálnědemokratického hnutí, násilně přerušeného v Československu roku 1948 a udržovaného v zahraničí v podobě exilové sociální demokracie.

Co mimo jiné předcházelo obnovování (událostí byly desítky):

*V Heidelbergu se ve dnech 9. až 11. 6. 1989 sešel 23. sjezd exilové strany, předseda Karel Hrubý, ústřední tajemník Jiří Loewy, čestný předseda Vilém Bernard.
*Nezávislí socialisté v rámci Hnutí za občanskou svobodu, Rudolf Battěk.
*Organizační a materiální základy položila schůzka Slavomíra Klabana a Jiřího Horáka v Jugoslávii a sílící osobní kontakty bývalých členů a jejich potomků.

V úvodním prohlášení pojmenovali sociální demokraté palčivé problémy společnosti, definovali základní sociálnědemokratická programová východiska, vyzvali k obnově činnosti strany a k podpoře studentů, Občanského fóra a v dalších dnech i generální stávky dne 27. 11. Zpráva o obnovení činnosti se v následujících dnech dostala do vysílání Svobodné Evropy, BBC, Hlasu Ameriky (v posledním jmenovaném médiu ji přinesl Libor Rouček) a dalších.

Hlavní organizační činnost se soustředila do bytu tajemníka přípravného výboru Břetislava Nedbálka v centru Prahy na Národní třídě 30. Do Špálovy galerie chodily tisíce příznivců podepisovat prohlášení podporující obnovu strany. Významná pomoc se organizovala ze zahraničí: pomáhal Jiří Horák, Radomír Luža, Edvard Táborský, Přemysl Janýr a desítky dalších.

V jednotlivých obcích a městech, včetně slovenské části tehdejší federace, začaly v listopadu roku 1989 vznikat přípravné výbory a místní organizace. Mezi prvními členy byli předúnoroví sociální demokraté, potomci sociálně demokratických členů a lidé, kteří v obnovení ČSSD viděli šanci na vybudování silné levicové demokratické strany.

Z ČSSD se stala během následujících 25 let nejsilnější česká levicová politická strana, silně zakotvená v celostátní, krajské i komunální politice, hlásící se k evropskému modelu sociálního státu, prosazující vstup země do NATO a integraci do Evropské unie. Od roku 1990 celkem čtyřikrát vyhrála volby do Poslanecké sněmovny a v letech 1998 - 2006 a od jara 2014 nesla a nese vládní odpovědnost. Je členem Strany evropských socialistů (PES) a Socialistické internacionály (SI).

Chtěl bych poděkovat zahraničním sociálně-demokratickým a socialistickým stranám – rakouské, německé, švédské, francouzské, švýcarské a mnoha dalším za nezištnou pomoc. Naší exilové straně, jejím členům a podporovatelům patří obrovský dík za nezdolnou vůli, víru ve svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálnědemokratickou kontinuitu. Děkuji rovněž všem členům a příznivcům, bez jejichž pomoci, nadšení a obětí bychom tu dnes nestáli. Chtěl bych také vzpomenout na ty tisíce sociálních demokratů pronásledovaných a umučených v letech války a po roce 1948. Jejich odkaz žije v našich srdcích a je nám stále posilou v naší činnosti.

 

Ing. Martin Starec

  • místopředseda ČSSD pro hospodaření - listopad 2014
  • člen přípravného výboru Čs. sociální demokracie - listopad 1989