Proč je nutno přijmout zákon o původu majetku

 Proč je nutno přijmout zákon o původu majetku

05.01.2015 Mohu rozumět tomu, že pravice nesouhlasí s přijetím zákona o původu majetku s argumentem, že tento zákon zasáhne slušné lidi. Místopředseda poslanecké sněmovny Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých dokonce hovoří o bezzubém, populistickém a hloupém opatření, které má smysl pouze u politiků, státních úředníků a u těch kteří se nějakým způsobem dostali do styku s veřejným majetkem. Tím ovšem zároveň říká, že pokud se nejedná o veřejný majetek, pak se lze vyhýbat placení daní, ať již z nelegálního podnikání, trestné činnosti či z šedé ekonomiky. Přitom v drtivé většině demokratických zemí se neplacení daní trestá hodně přísně a je jedno zda v nich vládne pravicová či levicová vláda.

Mohu souhlasit s argumentem, že již dnes lze porovnat rozdíl mezi přiznanými příjmy a majetkem, který je evidován (nemovitosti, automobily, letouny či lodě). Problémem je ovšem skutečnost, že prokázat neodvedení daní či zlodějinu musejí správci daně či orgány činné v trestním řízení. Přitom v takové Praze je evidováno tolik podnikajících subjektů, že vlastní kontrola na ně přijde jednou za dvacet let. A dále, že pravicové vlády ve snaze ušetřit, personálně rozložily kontrolní orgány v naší zemi. Nehledě na skutečnost, že řada českých podnikatelů raději zdaňuje své zisky v daňových rájích, což ztěžuje jakoukoliv kontrolu.

Zákon o původu majetku je důležitý i v rovině morálky a spravedlnosti. Transformace společnosti totiž ne vždy proběhla v souladu s tehdy platnými zákony a takto nespravedlivě získaný majetek byl poté očištěn přes zdanění fiktivních zisků. To se mimo jiné děje i v dnešní době, ale nyní se jedná o peníze z šedé ekonomiky či z trestné činnosti. V legislativním procesu jsou přitom dva odlišné návrhy. Jeden z dílny KSČM (sněmovní tisk 235), který hodlá postihovat i nezdaněný majetek z období do dvaceti let a to daní ve výši 100%. Týká se fyzických osob s majetkem do 10 mil. Kč a právnických osob do 30 mil. Kč.
Druhý je dílem ministerstva financí a je spíše novelou zákona o daních z příjmů a trestního zákona. V prvním případě doplňuje §38 o možnost výzvy k prokázání příjmů či majetku správcem daně, pokud nastala pochybnost mezi výší majetku a přiznanými příjmy. V případě zákona č.40/2009 Sb., dochází k doplnění trestu odnětí svobody ve výši jednoho až čtyř let v případě porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení.

Tak jako každý zákon, tak návrh zákona o původu majetku, může doznat jinou podobu v rámci celého legislativního procesu. Zároveň poté bude záležet na jeho uplatňování v praxi. Ale již dnes platí a vyjádření pravicových politiků to jenom potvrzují, že je obava o jeho přijetí. Já osobně v zákoně vidím možnou cestu, jak zabránit legalizaci nezdaněného majetku. Zároveň je to nutnost k prosazení jisté spravedlnosti ve společnosti. Slušní a poctiví lidé se totiž nemusejí obávat, že jim správce daně zašle onu výzvu k prokázání příjmů a majetku. Naopak ti méně slušní a nepoctiví budou trnout strachem, zda na ně dojde či nikoliv. Vše bude záležet na kvalitě jednání a kontroly jednotlivých správců daně. A také na situaci, zda politická reprezentace nastaví společenskou atmosféru, ve které krácení či neodvedení daní nebude tolerováno. A pokud pan kolega Gazdík již dnes tvrdí, že zná způsoby, jak bude moci zákon o původu majetku obejít, pak očekávám, že v rámci svých pozměňujících návrhů tyto možnosti eliminuje či na ně alespoň v rámci legislativního procesu upozorní.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR