Proč jsem na kandidátce do krajských voleb? Odpověď na tuto otázku dávám k posouzen

Proč jsem na kandidátce do krajských voleb? Odpověď na tuto otázku dávám k posouzen

05.09.2016 Zájmy kraje je potřeba neustále hájit v rámci celostátní politiky a pozice krajského zastupitele umožňuje propojovat potřebné informace. Jako poslanec se intenzivně a na celostátní úrovni věnuji řešení dopravních problémů kraje. Rozvoj dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě, a to jak v silniční, tak i v železniční dopravě je klíčový. Je nutné vyjednávat a prosazovat konkrétní stavby. Nezbytná a důležitá je rekonstrukce vsetínského nádraží, silnic ve všech okresech kraje.

V mém zájmu je oblast školství. Kvalita vzdělání a vzdělanost našich dětí je druhou největší prioritou. Rozvoj školství a rozšiřování studijních oborů v regionu je podstatný pro samotný rozvoj trhu práce. Palčivé jsou otázky financování regionálního školství.

V oblasti zdravotnictví se zaměřím na ozdravení samotného financovaní systému. Především pak oblast zdravotní péče v našich nemocnicích.

Je nezbytné kontinuálně pracovat na naplňování všech těchto priorit abýt v kontaktu se svým regionem. Hájit jeho oprávněnézájmy.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR