Proč máme rekordní nezaměstnanost?

Proč máme rekordní nezaměstnanost?

11.03.2013 Počet lidí bez práce v únoru dosáhl dalšího smutného historického rekordu.

Vláda se snaží občanům namluvit, že za 593 tisíc nezaměstnaných může ekonomická situace v Evropě. To ale není celá pravda.

Jistě, naše země je závislá na exportu a podléhá vnějším vlivům, ale současná katastrofální nezaměstnanost byla z velké části ovlivněna chybami domácí politiky. První příčinou je naprosto chybné nastavení hospodářské politiky Nečasovy vlády. Absolutizováno bylo snižování ročního schodku státního rozpočtu ber kde ber. Vláda plošně škrtala, zvyšovala DPH, krátila peníze na investice, mzdy i důchody.

To podkopalo domácí poptávku a prodloužilo hospodářskou recesi. A protože vládu zaměstnanost nezajímá, není ochotna zapojit do jejího snižování ani peníze z Evropské unie. Během příštích dvou let tak pravděpodobně propadne zcela bez užitku obrovská částka ve výši 100 miliard korun.

Druhou příčinou rekordní nezaměstnanosti je fakt, že současná pravicová vláda z ideologických důvodů zcela rezignovala na jakoukoliv aktivní politiku zaměstnanosti. Prosazuje pravicovou poučku, že stát se nemá o zaměstnanost starat, a podle toho to také u nás vypadá.

Odbourala veřejně prospěšné práce, nemá programy na podporu zaměstnávání absolventů bez praxe, lidí v předdůchodovém věku či žen po rodičovské dovolené. Každý rok klesá množství peněz, které mají úřady práce k dispozici na podporu nových pracovních míst.

Třetím důvodem kolabujícího trhu práce je řádění Drábkova podnikatelského gangu na ministerstvu práce a sociálních věcí. Nejprve to vypadalo, že neúspěšné, nevyzkoušené a arogantní experimenty typu sKarty, veřejné služby, DONEZ či reorganizace a centralizace úřadů práce jsou jen plodem amatérismu ministra Drábka.

Rozhodnutí ÚOHS a probíhající policejní vyšetřování však stále více potvrzují předpoklad, že za chaotickými reformami byla chamtivost a snaha získat stamiliónové zakázky pro firmy spřízněné s vedením ministerstva. Bohužel, v uplynulých měsících tak byly zcela destruovány úřady práce, které nejsou schopny ani včas vyplácet dávky, natož aby organizovaly vznik pracovních míst v nejkrizovějších regionech.

Odpovědnost za to nemá pouze dnes již bývalý ministr Drábek, ale také jeho stranický předseda Schwarzenberg a premiér Nečas, kteří celý rok ignorovali upozorňování a varování ČSSD před tím, co Drábkův a Šiškův podnikatelský gang na klíčovém ministerstvu provozuje.

Následky jsou hrozivé. Není snad většího sociálního zla, než je nezaměstnanost. Bohužel máme vládu, kterou to ani v nejmenším nezajímá. Trestuhodná pasivita státu v této vážné sociální situaci jen podtrhuje nutnost změny politiky a vlády na celostátní úrovni. Bez této změny se úděl velké většiny současných nezaměstnaných nezlepší.

Zdroj: Právo (11.3.2013)

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády