Proč potřebujeme Senát? Protože jedna ruka netleská

Proč potřebujeme Senát? Protože jedna ruka netleská

12.09.2014 Opět kandiduji do senátních voleb a často narážím na trvale diskutovanou otázku - k čemu Senát je? Není potřeba jej zrušit? Máme přeci Poslaneckou sněmovnu. Na to odpovídám svými osobními zkušenostmi...

Senátor je malý ombudsman

Senátoři jsou voleni v malém obvodě. Lidé se proto na ně obrací jako na své ombudsmany.

Nutná je kontrola a rovnováha

Senát má kontrolní funkci. Občas někdo navrhne změnu volebního systému na něco, co by bylo podobné Velké Británii. Ovšem tam jsou také dvě komory a součásti Společného království mají vlastní parlamenty – hodně se dnes diskutuje o Skotsku. Je tedy dobře postaráno o to, čemu sami Britové říkají „checks and ballances", tedy udržování kontroly a rovnováhy tím, že se nerozhoduje vše z jedné vody na čisto. Prostě – jedna ruka netleská.

Agenda evropské legislativy

Národní parlamenty podle Lisabonské smlouvy spolupůsobí na vzniku evropské legislativy. Senát Parlamentu České republiky je v tomto ohledu obzvláště aktivní. Jsme druhou nejaktivnější parlamentní komorou v EU. Je možné si to ověřit na webových stránkách Senátu. Jen připomínám, že pro prosazování cílů svého regionu potřebuji partnery a struktury Evropské unie. Bez evropské spolupráce bychom to měli například s naší dopravní infrastrukturou Zlínska mnohem těžší. (Rychlostní komunikace R 49 je zahrnuta v evropské síti TEN-T a bude tedy vystavěna z evropských fondů a stejně se díky EU dočkáme i modernizace železniční trati Otrokovice – Vizovice).

Stabilita a diskuze

Senát během nedávné vládní krize (a krize Poslanecké sněmovny) ukázal svůj význam stabilního ostrůvku debaty. I když se nám dostalo i kritiky, bylo jasné, že jsme jako Senát situaci v zemi stabilizovali a rychle napravili např. záležitosti zdravotně postižených po Nečasově vládě.

Příprava mezinárodních vyjednávání

Mezinárodní meziparlamentní vztahy se sice v našich médiích téměř neobjevují. Ovšem vzpomínám si na setkání s řadou představitelů a členů parlamentních komor z celého světa. Během těchto setkání jsme řešili řadu důležitých otázek mnohdy otevřeněji a tedy přímočařeji, než to mohou dělat diplomaté. Připravovali jsme tak půdu pro mezistátní jednání na úrovni vlád či ministerstev, otvírali dveře našim firmám. Na této bázi je také postaveno efektivní úsilí členů parlamentů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení, jehož jsem členkou.

Jsme partnerem diplomatů

A konečně diplomacie. Senát je dobrým partnerem našich ambasád v zahraničí, kde každá naše cesta otvírá dveře novým kontaktům a tedy novým možnostem pro ČR. Jsme také vyhledávanými partnery všech ambasád v Praze, protože jsme pro ně stabilnějším a věrohodnějším prostředím než Poslanecká sněmovna. Jsme pro ně dobrými partnery i tam, kde se jejich práce týká konkrétních regionů, ať již kvůli hospodářským, nebo kvůli sousedským příhraničním vztahům.

Zkrátka, senát potřebujeme. Je to potřebná a stabilizující komora českého ústavního systému.

 

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum