Proč rušit něco na co může být ČR hrdá a co může sloužit i jejím občanům

Proč rušit něco na co může být ČR hrdá a co může sloužit i jejím občanům

06.12.2012 Ministerstvo obrany pod dohledem odcházejícího ministra A.Vondry má v plánu nadále nefinancovat Centrum biologické ochrany (CBO) v Těchoníně. Důvodem je nedostatek finančních zdrojů v kapitole 307. Nicméně i toto rozhodnutí a já pevně věřím, že se změní, dokládá dlouhodobou nekoncepčnost a ad hock politiku tohoto resortu.

Založení CBO bylo reakcí na posílení schopností NATO po útocích z 11.9.2001. Je to specializované pracoviště s infekční nemocnicí na úrovni stupně biologického zabezpečení BSL 3 a BSL 4 s laboratořemi pro diagnostiku vybraných biologických agens. Zajišťuje vyšetření vojáků působících v misích, má kapacity výukové, výcvikové a školící pro vojenské a civilní specialisty. A to jak v rámci České republiky, tak i NATO. Pro informaci pouze dodávám, že výstavba centra stála daňové poplatníky 1,8 miliardy korun a na provoz je nutno vyčlenit 70 milionů Kč ročně.

Na 58. zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Praze byla mnohokrát zdůrazňována změna pojetí obrany Severoatlantické aliance, kdy na základě snižování vojenských rozpočtů je nutno více specializace a sdílení schopností. A takovou schopností naší armády v rámci SMART DEFENCE (chytré obrany) je i zajištění biologické ochrany. Při svém vystoupení na PS NATO plk.V.Osvald z Armády ČR popsal schopnosti JCBRN Defence COE ve Vyškově (Centrum of Excellence pro ochranu proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním). Prostě naše země se od dob Pražských závazků přihlásila ke své specializaci, kterou by měla nejen zachovat, ale i rozvíjet.

Připomenu také, že v době rozšířené ptačí chřipky byly preparáty i někteří pacienti zkoumáni v CBO v Těchoníně a že toto centrum by mohlo působit nejen v rámci NATO, ale i v rámci společné obranné politiky Evropské unie či v rámci politiky „sharing and pooling“ EU.

Ano, finanční stav resortu obrany není dobrý, ale na druhou stranu je velmi lehké něco zrušit. Nicméně je otázkou, co vlastně může naše armáda nabídnout spojencům v NATO a EU v rámci sdílených hodnot a specializací. 

Na jedné straně nově budujeme společné středisko výcviku vrtulníkových pilotů a na straně druhé hodláme rušit schopnosti, které nám mnozí závidí. Proč rušit CBO, které může sloužit nejen v rámci vojenské či civilní spolupráce, ale i v rámci IZS. Je nutné se spíše zamyslet nad více zdrojovým financováním se zapojením výzkumu, včetně toho komerčního. A nabídnou schopnosti AČR nejen v rámci Severoatlantické aliance a EU, ale i v rámci dalších demokratických zemí. A zejména nesmíme zapomínat na potenciální hrozby, které stále existují, včetně hrozeb biologických zbraní, infekčních onemocnění či pandemií.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu