Rozdílná kvalita značkových výrobků může být nezákonná

Rozdílná kvalita značkových výrobků může být nezákonná

23.02.2016 Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která se na půdě unijních institucí dlouhodobě snaží poukázat na možné rozdíly ve složení značkových výrobků, vítá, že se k tématu konečně začala Česká republika aktivně ozývat i na ministerské úrovni. Poslankyně je přesvědčena o tom, že právě zapojení ministrů členských států je nezbytné proto, aby v otázce dvojí kvality konečně přešlo od průzkumů k řešení otázky, která trápí většinu českých spotřebitelů.

„Premiér Sobotka po naší společné schůzce pověřil ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu, aby se začali tomuto tématu věnovat. Řada výzkumů z posledních několika let, které na konkrétních příkladech prokázaly jednoznačné rozdíly, ale také širší povědomí veřejnosti i dlouhodobé přesvědčování západoevropských kolegů v Evropském parlamentu i Komisi, nesou první ovoce. Rozdíly už nepopírají ostatně ani někteří výrobci. Přesto mi v řetězci lidí, kteří chtějí skutečně něco změnit, dosud scházel jednoznačný hlas ministrů. Od roku 2011 jen rezignovaně krčili rukama. Údajné preference a uvést složení ale nestačí," domnívá se europoslankyně Olga Sehnalová.

Poslankyně, která v minulosti iniciovala již na dva srovnávací průzkumy (v roce 2011 zadala testování 24 vzorků potravin u Mendelovy univerzity v Brně, v roce 2015 pak ve spolupráci s obchodním řetězcem Albert nechala u VŠCHT v Praze otestovat dalších 24 vzorků potravin), se domnívá, že se přizpůsobování nemusí týkat jen potravin, ale také spotřebního a drogistického zboží, například kosmetiky.

„V Chorvatsku nyní probíhá výzkum, inspirovaný loňským srovnáváním potravin u nás, který se zaměří na rozdíly ve značkovém drogistickém zboží," upozorňuje europoslankyně Olga Sehnalová. I proto vítá, že se o dvojí kvalitu aktivně zajímá i ministr průmyslu a obchodu.

Na rozdíl od ministra zemědělství Mariana Jurečky si europoslankyně nemyslí, že firmy, nabízející stejné potraviny s jiným složením například v Česku a Německu, neporušují legislativu. Za velký posun Olga Sehnalová považuje aktuální vyjádření Evropské komise, která se dosud k tématu stavěla rezervovaně. Podle něj by bylo záměrné snižování kvality výrobků, inzerovaných v různých členských státech jako shodné, možné považovat za nekalou obchodní praktiku a tudíž jako nezákonné.

„Dlouhodobě tvrdím, že na první pohled identické výrobky, které jsou prodávány pod stejnou marketingovou značkou a stejnou reklamou, mají mít i stejné vlastnosti, jinak se jedná o klamání spotřebitele. Legislativa jasně říká, co je nekalá obchodní praktika, zakázána je i klamavá reklama. O tom, zda nedochází k porušování platné legislativy, mohou v těchto případech rozhodnout i příslušné vnitrostátní orgány u nás doma. Česká republika tedy nemusí dělat průzkumy, z nichž se dozvídáme, že dvojí kvalita spotřebitelům vadí, ale možná může zkusit začít tyto praktiky prostřednictvím svých dozorových orgánů sama postihovat," dodává europoslankyně Olga Sehnalová a věří, že na evropské úrovni se bude moci Česká republika v dalších iniciativách mj. opřít o výpomoc Slovenska, které v druhé polovině letošního roku bude předsednickou zemí EU.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu