Rozpočet, který naše země potřebuje

Rozpočet, který naše země potřebuje

25.09.2014 Vládní koalice má za sebou rychlé schválení svého prvního rozpočtu, který svým složením, prioritami i naplněním jednotlivých kapitol charakterizuje jasnou změnu v sociální a hospodářské politice.

Změnu, ke které jsme se před sedmi měsíci občanům v rámci koaliční smlouvy veřejně zavázali a pro kterou jsme získali ve sněmovních volbách od voličů potřebný mandát.

Změnu, která má za cíl nejen napravit omyly a asociální reformní přešlapy předchozích pravicových vlád, ale především zkvalitnit a stabilizovat veřejné služby, zajistit příliv nových investic, pomoci s vytvářením nových pracovních míst, významně podpořit rodiny s dětmi, seniory i sociálně slabé a smysluplně snižovat deficit veřejných financí.

Schválením rozpočtu pro rok 2015 jsme udělali zatím nejzásadnější krok na dlouhé cestě, která k naplnění všech těchto pozitivních změn vede.

Pokud bych směl použít pro charakteristiku státního rozpočtu pro rok 2015, který jednomyslně schválila má vláda, pouze pět označení, pak by to nepochybně byla: prorůstový, sociálně spravedlivější, zodpovědný, strategický a pozitivní.

Prorůstový. Za zásadní změnu, která nastala oproti předchozím rozpočtovým výhledům, považuji výrazný růst vlastních příjmů -o téměř 27,5 mld. Kč. Přesně tím, navzdory omílaným klišé pravicových oponentů, se lišíme od dluhové politiky takzvaných vlád rozpočtové odpovědnosti.

Už v prvním roce fungování vlády s účastí ČSSD se nám podařilo nahradit růst deficitu růstem příjmů. To je změna, která bude mít pozitivně synergický efekt i pro sestavování rozpočtů pro další léta. Na druhou stranu je třeba přiznat, že strukturální dědictví tvorby rozpočtu z předchozích let vlády pravice přetrvává. Koneckonců nedá se předpokládat, že jej v naší rozpočtové realitě odstraníme jednoduše.

Rozpočet přinese v příštím roce vyšší investice do dopravy, a to navýšením rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Prostředky půjdou nejen do páteřních dopravních spojení, ale také na obnovu silnic 2. a 3. tříd včetně mostů.

Investice půjdou i do rozšiřování mateřských a základních škol. Důležitá je také aktivní podpora exportu a důraz na podporu výzkumu a vývoje; zde samozřejmě příchod pozitivních efektů přesahuje horizont volebního období.

Sociálně spravedlivější. V sociální oblasti jsme rozhodli o významně pozitivních krocích – navyšujeme peníze na důchody, které se zvýší od ledna příštího roku průměrně o 200 korun, přinášíme více peněz pro rodiny s dětmi v rámci porodného na druhé a třetí dítě a snížení daně z příjmů, snižujeme DPH na léky, knihy či dětskou stravu.

Dobrou zprávu máme pro více než čtyři sta tisíc zaměstnanců veřejného sektoru – jejich platy zvýšíme o 3,5 procenta již od listopadu tohoto roku! Více peněz v peněženkách tak najdou policisté, hasiči, učitelé, lidé pracující ve zdravotnictví či sociálních službách, na úřadech práce či v daňové správě.

Zodpovědný. Vláda se zavázala, že deficit veřejných financí bude stůj co stůj držet pod třemi procenty HDP. Svůj slib plníme a deficit držíme hluboko pod touto hranicí, pohybujeme se na čísle 2,6 %! Státní dluh bude v roce 2015 stagnovat na úrovni roku 2014. Schodek státního rozpočtu nepřesáhne 100 miliard, což je o 20 miliard méně, než pro příští rok plánovala Nečasova a Kalouskova vláda.

Proti minulým rokům vládní koalice schválila rozpočet včas tak, aby byly komfortně dodrženy všechny zákonné lhůty a návrh mohl s předstihem doputovat do Poslanecké sněmovny.

Strategický. Svou novou ekonomickou politikou odstraňujeme důsledky vládnutí předchozích vlád. Dáváme důraz na investiční pobídky, na tvorbu nových pracovních míst, státní politiku zaměstnanosti, na posílení ekonomické diplomacie v zemích, kam bychom rádi směřovali více exportu. O devět set miliónů korun posilujeme výdaje na vědu a výzkum, čtyřmi sty miliónů korun podporujeme vysoké školy. Navyšujeme výdaje na obranu poté, co osm let kontinuálně klesaly, a snažíme se tak plnit své spojenecké závazky.

Pozitivní. Rozpočet 2015 přináší našim občanům řadu dobrých zpráv v mnoha oblastech. Rozpočet má plnou podporu zástupců zaměstnanců, zaměstnavatelů i krajů, s kterými byl detailně a důsledně projednáván.

Jsem rád, že státní rozpočet získal jen pár minut po schválení vládou podporu prezidenta republiky, který již dopředu avizoval jeho podepsání. Jsem přesvědčen, že návrh rozpočtu odpovídá potřebám naší země a povede k tolik potřebné stabilitě a prosperitě.

Zdroj:Právo

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády