Seminář k MDŽ 8. březen 2014

Seminář k MDŽ 8. březen 2014

10.03.2014 Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastnil semináře, který uspořádaly Sociálně demokratické ženy (SDŽ) vedené předsedkyní Jindřiškou Maršovou dne 8. března, u příležitosti svátku MDŽ. Seminář byl věnován tématům, souvisejícím se zlepšením podmínek pro život žen a mládeže v naší společnosti.

Důležitost semináře potvrdili svojí účastí, kromě premiéra Bohuslava Sobotky a 1. místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové i ministr vlády z ČSSD, ministr školství, tělovýchovy a mládeže Marcel Chládek.

V dopoledním programu byl nejprve účastnicemi vyzvednut nepominutelný nárok žen na rozhodnutí o počtu svých dětí a čase, kdy je přivedou na svět, to znamená právo žen na reprodukční zdraví.

Účastnice semináře odmítly problematický návrh zákona ke službám péče o děti v tzv. dětských skupinách prosazovaný poslanci TOP 09. Je povinností vlády zajistit prostředky na MŠ tak, aby předškolní péče a vzdělávání byly v rukou kvalifikovaných učitelů a byly finančně a místně dostupné. Péče a vzdělání nejmenších nesmí být předmětem experimentu jako naše těžce zkoušené školství.

Sociálně demokratické ženy první upozornily na problém ubytoven a proto vítají prioritu vlády - zákon o sociálním bydlení. Bydlení je základním sociálním právem a musí být dostupné všem. Domov nemůže být ubytovnou.

Sociálně demokratické ženy se zasazují o změnu zákona o exekucích v takové formě, aby nedocházelo k okrádání nevinných lidí tak, jako je tomu dosud. Výsledkem stokorunových dluhů nemůže být existenční zničení dlužníků a milionové zisky pro advokáty a exekutory.

Odpolední program byl věnován Národní zprávě o zdraví a životním stylu dětí a mládeže. V panelové diskusi se účastníci shodli, že nejdůležitějším opatřením pro zlepšení životního stylu dětí a mládeže je zvýšení pohybové aktivity s důrazem na aktivní dopravu (chůze, jízda na kole), sportování na veřejných hřištích a v neposlední řadě zavedení třetí hodiny tělesné výchovy. S tím souvisí i naprostá nutnost odstranit ze škol komerční automaty na prodej nezdravých sladkostí a nápojů.

Alarmujícím problémem je eskalující ohrožení naší mládeže návykovými látkami a návykovými činnostmi. Pro celou naši společnost jsou šokující výsledky Národní zprávy, ze které vyplývá, že naše děti a mládež jsou ve světovém měřítku na prvních místech v konzumaci alkoholu, drog i v gamblerství. Řešení leží v koordinovaném přístupu a v prevenci a to již u dětí v mateřských a na základních školách.         

Odpovědnost jak přispět k pozitivní změně stylu jakým děti a mládež tráví čas, mají stejnou měrou rodiče, školy i stát. Politika nápravy musí začít okamžitě. Zdraví našich dětí a mládeže je pro nás všechny nejcennější hodnotou.

 

Fotogalerie