Senát chce po vládě informace o přípravě Fiskální úmluvy

Senát chce po vládě informace o přípravě Fiskální úmluvy

Tématem Evropské unie číslo jedna je v této chvíli přijetí pravidel pro hospodářkou a měnovou stabilizaci a předcházení dalším krizím.

Představitelé vlád členských zemí jednají o podobě mezivládní dohody o fiskální stabilitě eurozóny (Fiskální úmluvy). Ta by měla být jako mezinárodní smlouva podepsána v březnu tohoto roku. Aby vstoupila v platnost, musí být ratifikována všemi členskými zeměmi Evropské unie.
Senát dnes na své 15. schůzi přijal k této Úmluvě na návrh místopředsedkyně komory Aleny Gajdůškové usnesení, kterým žádá premiéra Petra Nečase, aby pravidelně až do podpisu Fiskální úmluvy projednával v Senátu Parlamentu ČR stav její přípravy  a seznamoval senátory na každé schůzi s pozici vlády ČR při těchto jednáních tak, aby  „mandát české vlády vycházel z politického konsenzu potřebného k vydání souhlasu s ratifikací Fiskální úmluvy v obou komorách Parlamentu ČR“.
„Mělo by být v zájmu nás všech bez ohledu na politickou příslušnost, aby ČR byla brána jako skutečně vážný partner pro vyjednávání, aby ČR zvýšila svůj kredit mezi členskými zeměmi EU, a to také tím, že jednou dojednané smlouvy, jednou dojednaná pravidla pro nás platí a my je respektujeme,“ zdůraznila Gajdůšková.
K tomu je podle ní nezbytné jak v parlamentních komorách, tak i v občanské veřejnosti vést dopředu velkou debatu.
„Na evropskou úroveň bychom měli již jít s připraveným a dojednaným návrhem tak, aby premiér, vláda ČR měli garanci, že to, co dojednají v rámci mezinárodní smlouvy, tak také v Parlamentu ČR, tedy jak v Poslanecké sněmovně, tak zde v Senátu, bude také přijato,“ zdůraznila místopředsedkyně. Souhlas s ratifikací musí dát obě komory Parlamentu ČR.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum