Škromach: Uprchlíci by měli sedět na zadku a čekat. Zahoďte doklady a přijďte! Řekněte, že jste běženci, a získáte tady sociální zajištění. Oni nás chtějí osídlit, je to válka

Škromach: Uprchlíci by měli sedět na zadku a čekat. Zahoďte doklady a přijďte! Řekněte, že jste běženci, a získáte tady sociální zajištění. Oni nás chtějí osídlit, je to válka

03.11.2015 Video, šířené na sociálních sítích a kolující už několik týdnů internetem, zachycuje rázný senátní projev místopředsedy horní komory Parlamentu Zdeňka Škromacha (ČSSD) na téma uprchlické krize. Politik v něm současnou migrační vlnu označuje za formu války, která je vedena proti Evropě.

Škromach nejprve reagoval na proslov politika, který vystupoval před ním a zřejmě měl na uprchlickou krizi jiný názor než on: „My se denně setkáváme se spoluobčany, kteří mají strach... Tady přede mnou vystupoval kolega, který říkal, všichni jsou uprchlíci, všichni čekají na pomoc. Fajn. Ve chvíli, kdy překročí hranice EU, jsou v bezpečí. Chovají se tak? Měli by si sednout na zadek a počkat, až budou vyřízeni. Ne. Ti lidé nepřicházejí za bezpečím,“ prohlásil Škromach.

Poukázal na to, že v těchto dnech Evropou táhnou skupiny lidí, o kterých nikdo nic neví. „Na druhé straně, když chce někdo přijet studovat do ČR, do EU, prochází složitým procesem vyšetřování. Měsíce trvá vyřízení víza. Sdělujeme jasně světu: Zahoďte doklady a přijďte! Řekněte, že jste běženci, a získáte tady sociální zajištění, práci, bydlení a dokonce i vzdělání. Proč budete někde žádat o vízum, když můžete klidně přijít? Tak mi to vyznívá,“ řekl levicový senátor.


Arabské země nemusejí válčit. Evropu svými lidmi osídlí

 

Vyjádřil také pochybnosti nad tím, zda je proud uprchlíků opravdu spontánní. „Existují výroky významných představitelů některých arabských zemí o tom, že oni přece nemusejí válčit. Oni Evropu osídlí svými lidmi. A ten proces určitým způsobem probíhá,“ upozornil politik s tím, že je třeba si uvědomit, že za těmi, kteří přicházejí, poté, co budou uznáni jako azylanti, poté, co budou integrováni, se přihlásí jejich rodinní příslušníci. „Řádově troj- až čtyřnásobek lidí, který už tady je a bude,“ podotkl Škromach.

Zmínil v této situaci USA, které ač demokratický stát, také stavějí ploty na hranicích, odkud přichází migrace, již nejsou schopni kontrolovat.


Přicházející lidé se mnohdy chovají agresivně

 

Kritizoval také politiku německé kancléřky Angely Merkelové, která uprchlíky vyzvala: Přijďte! „Proč by nepřišli? Všichni přijdou. Ale na druhé straně Německo zavede kontroly na hranicích. Možná je významně uzavře. A potom vnucuje kvóty na migranty ostatním evropským zemím,“ posteskl si nad uprchlickou politikou našeho západního souseda.

Podle jeho názoru ČR říká jasně: Pomůžeme. „Na druhé straně je ale chybné vysílat do světa signály, aby přišli všichni. Mnohdy tito lidé přicházejí, nechovají se pokorně. Nečekají pomoc. Přicházejí mnohdy agresivně. Říkají „máme právo“. Ano, máte právo. Ale přiměřeně možnostem té země, do které přicházíte,“ prohlásil Škromach. Není přesvědčen o tom, že by migranti měli mít lepší podmínky než naši lidé, kteří jsou v sociální tísni.

 

Proč by s námi válčili? Oni prostě přijdou

 

Připustil, že můžeme říkat máme své hodnoty, máme své vnímání světa, máme snahu pomoci. „Ale tito lidé přicházejí z úplně jiných zemí s jinými hodnotami. A oni naši vstřícnost vnímají jako naši slabost,“ varoval. Podle jeho názoru bychom měli pochopit, že už léta jsme ve válce, která má různé formy. „Jenom my si stále myslíme, že války probíhají tak, jak probíhaly za druhé světové války. Dnes to není o tancích, o raketách. Dnes je to prostě obyčejná migrace. Proč by s námi válčili? Oni prostě přijdou. Takhle je to mnohdy vnímáno,“ řekl s tím, že mu chybějí informace tajných služeb o tom, jak vlastně migrační vlna probíhá.


Historie se opakuje v různých podobách

 

Senátor pak připomněl, jak se vedly války v dávných dobách. „Když bylo město v obležení a docházely potraviny a zásoby, tak otevřeli brány a vystrčili děti, ženy, nemocné, starce a poslali je k nepříteli, který to město obléhal. Nepřítel měl dvě možnosti. Buď se o ty lidi postaral, a tím se oslabil, nakonec musel odtáhnout a nakonec možná i prohrál. Nebo ty lidi nechal umřít hlady či je zmasakroval. A to je historie, která se opakuje v různých podobách,“ prohlásil Škromach s tím, že způsoby vedení války jsou různé.

Podle něj je třeba si uvědomit, že extremistické názory, ať už těch, kteří uprchlíky vítají, nebo těch, jež je odmítají, jsou nebezpečné. „A problém je v tom, že když my, rozumní politici, a myslím, že tady v Senátu jsme v naprosté většině rozumní, nebudeme věci řešit, tak za pár let nebude mít kdo to řešit,“ konstatoval.

Senátor je přesvědčen o tom, že vývoj v některých evropských zemích, například ve Francii, ukazuje, že když se situace neřeší, může uspět extremistická strana. Ve Francii se tomu tak podle Škromacha stalo v evropských volbách. „Problém je, že pokud ti rozumní nebudou řešit racionálně a radikálně tyto problémy, tak je tady nebezpečí nástupu extremismu, který už ale nebude zvládnutý, a je tady nebezpečí nástupu nových vůdců a nových führerů,“ varoval Škromach.

Video: Škromach: Agresivní uprchlíci jsou jen náhoda? Už léta jsme ve válce!

Zdroj: Ing. Zdeněk Škromach

 

Ing. Zdeněk Škromach

  • místopředseda Senátu