Sociální demokraté plní své sliby

 Sociální demokraté plní své sliby

17.06.2015 ČSSD v rámci svého volebního programu měla mimo jiné priority i podporu výstavby dopravní infrastruktury. Nejinak tomu bylo i v případě slibů sociální demokracie ve Zlínském kraji.

Vždyť bez kvalitního dopravního napojení se těžko lákají investoři. Proto také prioritami v kraji byly rychlostní komunikace R49 a R55 a silnice I/49 a I/35. Podpora také směřovala k modernizaci železnice v rámci SŽDC. Priority podpory dopravní infrastruktury se odrazila i v programovém prohlášení vlády. Nicméně zastavení přípravy dopravních investic za pravicových vlád způsobilo časové zpoždění, které není pro naše spoluobčany příjemné.

V rámci Operačního programu doprava a SFDI se předpokládá v letech 2015 až 2017 proinvestovat v našem kraji celkem 11,6 miliardy korun. Mezi největší dopravní stavby patří již zmíněný úsek R49 mezi Hulínem a Fryštákem, I/35 Valašské Meziříčí – Lešná 3.etapa, I/48 Vizovice – Lhotsko a konečně pokračování obchvatu Otrokovic v rámci R55. Největší investice na železnici se ve Zlínském kraji dotknou elektrifikace a modernizace trati Otrokovice – Vizovice, pokračování modernizace tratí Petrovice – Břeclav a Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná.

Mimo tyto významné investiční akce z rozpočtů SFDI a SŽDC navýšila vláda rozpočty krajů o 2 miliardy korun na mimořádné opravy krajských komunikací, čímž byly zahájeny předem připravené investice, které zlepší kvalitu krajských silnic. Je jen dobře, že vláda a ČSSD plní své předvolební sliby. Souhlasím s tím, že by rychlost výstavby mohla být vyšší, ale je nutno připomenout dlouhodobé podcenění přípravy řady dopravních staveb v minulosti.

To, co je důležité, je skutečnost, že se řada akcí zahajuje či zahájí. A každý neproinvestovaný rok přináší pouze větší náklady a dopravní problémy. Vždyť zlepšení dopravního napojení sníží dopravní zatížení měst a obcí a zejména výrazně zlepší kvalitu životního prostředí.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR