Sociální demokraté zvyšují kvalitu a dostupnost zdravotní péče

Sociální demokraté zvyšují kvalitu a dostupnost zdravotní péče

31.08.2017 ČSSD prosadila zrušení zdravotnických poplatků, protože základním cílem je kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny. Tohle může zajistit pouze veřejně garantovaný systém zdravotní péče. Proto trváme na podpoře a dalšímu rozvoji vysokého standardu českého zdravotnictví. Odmítáme zvyšování spoluúčasti pacientů a ČSSD je pojistkou proti znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.

ČSSD chce při ministrovu zdravotnictví vytvořit zvláštní fond k financování investic ve veřejném zdravotnictví. Fond bude financovaný z výnosu spotřebních daní z tabáku a alkoholu. Zavedeme urgentní příjem v každé nemocnici poskytující služby akutní péče. Zaváděním digitalizace zkrátíme čekací doby u lékaře, zrychlíme zdravotní péči a zvýšíme úspěšnost lékařských zákroků. Zavedeme elektronické objednávání k lékaři, elektronické recepty a možnost přístupu do elektronické zdravotní dokumentace. Zaměříme se na kvalitu a dostupnost kvalitní lékařské péče v regionech.

Posílíme leteckou záchrannou službu provozováním státní organizací a to ve všech regionech. Prosadíme antikoncepci pro ženy hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Zajistíme větší zdroje ze zdravotního pojištění na prevenci a léčbu závažných civilizačních onemocnění. ČSSD podpoří vzdělávání zdravotnických pracovníků a bude nadále zvyšovat platy lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotních pracovníků.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje