Sociální služby si letos konečně polepší

Sociální služby si letos konečně polepší

07.01.2014 Po několikaletém snižování státních dotací pro sociální služby nastává pro letošní rok konečně obrat k lepšímu. Vyplývá to z informací, které poskytla radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.

„V návrhu státního rozpočtu na rok 2014 bylo původně počítáno s částkou o půl miliardy nižší, než jaká byla rozdělena v roce 2013, což by znamenalo další ohrožení systému sociálních služeb. Díky aktivní týmové práci, do níž se zapojili od poskytovatelů sociálních služeb přes obecní a krajské samosprávy až po většinu poslanců, včetně těch za Zlínský kraj, se podařilo docílit toho, že kapitola byla navýšena o více než 1 miliardu a pro rok 2014 budou mít poskytovatelé sociálních služeb v regionu k dispozici 484 milionů korun, což je částka o dvě desítky milionů vyšší, než v loňském roce," sdělila radní Valentová Nersesjan. Toto číslo se podle ní již blíží takzvanému optimálnímu návrhu, neboli částce, kterou poskytovatelé sociálních služeb potřebují získat, aby mohli garantovat nejen zachování služeb, ale i pozvolné zvyšování jejich kvality. Tato optimální částka byla pro letošní rok ve Zlínském kraji stanovena na necelých 490 milionu korun. „Pro zajímavost, loni jsme startovali s 419 miliony, pak ale došlo ještě k dalším třem kolům dofinancování až na částku 464 milionů korun," doplnila radní Valentová Nersesjan.

„Díky celkové výši dotace, kterou se nám podařilo vybojovat, se nyní konečně otevírá prostor pro stabilizovanější fungování sociálních služeb. Někde se budou moci pustit do dlouho odkládaných oprav, bude možné lepší ohodnocení pracovníků či personální posílení, to již záleží na individuálních potřebách a prioritách jednotlivých poskytovatelů," uvedla Taťána Valentová Nersesjan. „Kraji se zase uvolní ruce pro koncepční činnost a nebudeme tolik zaměstnáni sháněním prostředků nutných k zajištění samotné existence sociálních služeb, jak jsme k tomu byli nuceni v minulých letech," dodala radní.

Většina služeb si tedy podle Taťány Valentové Nersesjan polepší.

Od roku 2015 se zásadním způsobem změní systém financování sociálních služeb. Zatímco v současné době jsou stále ještě financovány státem, od příštího roku budou dotace pro sociální služby v kompetenci kraje. „Nyní jednáme o způsobu přechodu financování sociálních služeb na kraje, abychom se v budoucnu vyhnuli dalším výkyvům dotací a naopak mohli nastavit víceletý výhled a pomoct tak ke stabilizaci služeb. Každopádně kraj bude přidělovat od roku 2015 prostředky v souladu s pravidly veřejné podpory (tzv. vyrovnávací platbou), což může být problém pro služby, jejíž náklady jsou ve srovnání s obdobnými službami vysoce nadprůměrné", dodala Taťána Valentová Nersesjan.

 

Zdroj: Zlínský kraj