Současná zodpovědnost politiků

Současná zodpovědnost politiků

06.11.2013 Výsledky předčasných voleb ukázaly na roztříštěnost naší politické scény způsobenou zejména značnou nedůvěrou občanů vůči polistopadovým politickým stranám.

Ani sedm let usilovné práce v opozici nestačilo sociálním demokratům k výraznému vítězství. Naopak nová marketingově založená hnutí a politické strany s výrazně populistickým program uspěly. A to bez ohledu na jakoukoliv zkušenost veřejnosti s jejich reálnou politikou či jejich představiteli a skutečnými zájmy.

Krize české politiky nebyla předčasnými volbami zažehnána, nicméně stále existuje možnost, a to na rozdíl od roku 2010, aby ČSSD sestavila smysluplnou a akceschopnou vládu. Přes současnou vnitrostranickou krizi způsobenou dlouhotrvajícím atakem proti stávajícímu předsedovi B.Sobotkovi je totiž tato strana jedinou politickou silou v zemi, která může dokázat vyvézt Českou republiku z ekonomické recese, morální i politické krize. Ale navzdory jejímu předsevzetí a s ohledem na volební výsledek to sama nedokáže.

Nechceme zradu z Hradu, znělo z hesel podporovatelů současného vedení ČSSD. A to přesto, že se dlouhodobě spekuluje o vlivu pana prezidenta na dění v naší nejsilnější politické straně, že se množí informace i fakta o páté koloně uvnitř ČSSD, která je podporována tu členy SPOZ, tu vlivnými lidmi obklopujícími M.Zemana či různými podnikatelskými skupinami, a jejíž základ tvoří krajské politické reprezentace pod vedením sociální demokracie. Ty kraje, jejichž mluvčím je předseda Rady Asociace krajů České republiky M.Hašek.

Nevím nakolik jsou věrohodná prohlášení představitelů stran bývalé pravicové koalice o podpoře úsilí ČSSD k sestavení nové vlády a jejich odchodu do konstruktivní opozice. Netroufám si věštit z křišťálové koule, zda členové hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL vstoupí do vlády pod vedením sociální demokracie či zůstanou pouze podporovateli menšinové vlády. Nicméně jsem přesvědčen, že si všech sedm politických subjektů zastoupených v poslanecké sněmovně uvědomuje, že možné další předčasné volby nic neřeší. Ale naopak, by současnou politickou i hospodářskou krizi pouze prohloubily.

Současná zodpovědnost politiků se musí odvíjet od jejich podpory voličů. Závazek vzešlý z voleb je zřejmý a nikdo ze zvolených poslanců by neměl nadále hazardovat s důvěrou občanů. Je třeba odložit destruktivní politiku a začít pracovat pro tuto republiku. Jsem přesvědčen, že existuje programový průnik politických programů či priorit jednotlivých politických stran a že například zákony prosazované Rekonstrukcí státu se mohu stát základem pro změnu vnímání politiky jako takové. A to bez ohledu na stranické tričko.

Hospodářská a rozpočtová politika vlády se musí opírat o analýzy nejen současného stavu, ale zejména o analýzy dopadů jednotlivých opatření a legislativních změn na občany naší země. Politická rozhodování se musí vrátit k dialogu s politickou reprezentací, odbornou veřejností, tripartitou a neziskovým sektorem. Odbornost, koncepčnost a morálka se musí stát základem každého rozhodnutí na podporu ekonomického rozvoje a zvýšení životní úrovně obyvatel. Chce to více spravedlnosti nejen v samotném rozhodování, ale zejména v sociální oblasti.

Pan prezident M.Zeman nesmí jít proti vedení ČSSD, ale měl by společně s budoucí vládou najít cestu k prosazování takové politiky, která přinese vyřešení základních problémů dneška a která posílí konkurenceschopnost celé naší společnosti. Mluvit společným jazykem nejen vůči našim zahraničním partnerům by mělo být samozřejmé. Tak jako samozřejmá by měla být podpora takovým návrhům zákonů, které dokáží vrátit důvěryhodnost naší politice.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR