Stanovisko Aleny Gajdůškové k současné situaci v ČSSD

Stanovisko Aleny Gajdůškové k současné situaci v ČSSD

30.10.2013 Za tuto situaci se musíme lidem omluvit. Nebude lehké  ztracenou důvěru získat zpět. Vyjednávací tým ČSSD by proto měl být složen z těch, kteří mají dnes nezpochybnitelný mandát, to je předseda sociální demokracie a předsedové senátního i poslaneckého klubu. Mantinely pro jejich jednání musí stanovit politické grémium, které je nejužším vedením strany. Musí být zřetelné, že ČSSD jde skutečně o nastavení podmínek pro dobré fungování demokratického státu, o posílení  veřejných služeb včetně vědy a výzkumu, nastartování ekonomiky a zvýšení zaměstnanosti. V tomto smyslu je třeba co nejrychleji dojednat úpravy návrhu státního rozpočtu a korigovat směřování evropských peněz pro další rozpočtovou perspektivu. 

Průběžně by o jednáních měli být konzultováni členové ÚVV, kteří musí v konečné fázi výsledky jednání o ustavení Poslanecké sněmovny i sestavení vlády potvrdit.

Předčasné volby byly vyvolány potřebou překonat politickou, hospodářskou i morální krizi společnosti. To také bude úkolem nové vlády. Vážím si proto stanoviska zlínské krajské organizace ČSSD, které k podpoře Bohuslava Sobotky a rychlému jednání o sestavení nové vlády vyzývá i ostatní krajské organizace.

Alena Gajdůšková

místopředsedkyně ČSSD