Stanovisko České strany sociálně demokratické k řešení migrační krize

Stanovisko České strany sociálně demokratické k řešení migrační krize

05.09.2015 Ústřední výkonný výbor sociální demokracie dnes hodinu po poledni schválil stanovisko k řešení migrační krize. Přikládáme dokument v plném znění.

Evropa čelí v těchto měsících jedné z největších historických zkoušek. Na náš kontinent směřují stovky tisíc uprchlíků. Celá situace je testem akceschopnosti a v širším pohledu také soudržnosti zemí osmadvacítky. Žádná ze zemí EU není schopna vážný a zřetelně dlouhodobý problém migrace řešit sama a izolovaně.

V těchto napjatých chvílích je třeba, aby členské státy spolupracovaly jako partneři, kteří se vzájemně podporují. Evropa už nemůže dál váhat, musí jednat. Potřebujeme kontrolovat a regulovat příliv lidí do Evropské unie, pomoci těm, kteří pomoc skutečně potřebují, a účinně navracet ty, kteří na mezinárodní ochranu nárok nemají. Vedle toho se však hraje o budoucnost Evropské unie, o to zda jsme skutečně schopni spolupráce a solidarity, kterou deklarujeme. Hraje se rovněž o důvěru občanů, kteří s rostoucími obavami sledují neschopnost EU migrační problém rychle a efektivně řešit.

ČSSD podporuje takové kroky, které se budou soustředit na podstatu problému migrace, ne pouze na její následky. Proto pokládáme za důležité prosadit na úrovni EU osm následujících opatření:

1. Dodržovat a respektovat pravidla schengenského prostoru důsledně ve všech zemích EU. To zahrnuje efektivní ochranu a kontrolu vnějších hranic EU, rychlý vznik zařízení pro identifikaci a registraci, sejmutí otisků prstů, rozhodnutí o azylu pro uprchlíky či o návratu nelegálních migrantů do země původu. Zmíněná zařízení by měla vzniknout při vnější hranici schengenského prostoru, měla by mít potřebnou kapacitu, umožňující zajistit důstojné životní podmínky, a dostatečné financování ze zdrojů EU. Musí být rovněž definován evropský seznam bezpečných zemí původu.

2. Zesílit boj proti organizovanému zločinu a pašeráctví lidí, včetně misí Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Tyto mise by měly rychle zahájit operace proti lodím pašeráků lidí.

3. Je třeba stabilizovat zhroucené státy v bezprostředním okolí Evropy. EU se musí v rámci společné zahraniční politiky aktivněji soustředit na ukončení války v Sýrii a Libyi, je nutno zvýšit diplomatické úsilí a vyjednávání, včetně půdy OSN, se zapojením USA i Ruska.

4. Zvýšit pomoc EU těm zemím, které se starají o zajištění bezpečí a ubytování uprchlíků na Blízkém východě, zejména Jordánsku, Turecku a Libanonu tak, aby se rychle zlepšily podmínky v tamních uprchlických táborech.

5. Posílit a celoevropsky koordinovat rozvojovou pomoc zaměřenou na země, odkud do Evropy migranti přicházejí. S těmito zeměmi je nutno posílit spolupráci v oblasti prevence migrace. Současně je nutno dotvořit systém readmisních dohod tak, aby do těchto zemí bylo možno vracet ekonomické migranty. S jejich návratem by měla být spojena speciální technická a ekonomická podpora.

6. Musí být zachována dobrovolná povaha solidárních opatření, která se týkají přerozdělení azylantů v rámci EU. Jednotlivé členské státy musejí mít i nadále právo rozhodovat o tom, komu a v jakém počtu poskytnou pomoc ve formě azylu a integrace. Je nepřijatelné, aby byly zaváděny kvóty či jiná trvala opatření, týkající se povinného přerozdělení uprchlíků.

7. Uprchlíkům, kteří v naší zemi získají azyl a budou zde chtít žít, je nutno poskytnout dostatečnou a efektivní podporu, směřující k co nejlepší integraci, včetně vzdělávání, výuky jazyka, pomoci při zajištění práce a bydlení. Do této pomoci by měl být co nejvíce zapojen i neziskový sektor, církve, obce a kraje. Vláda musí zajistit objektivní informovanost o problematice migrace a čelit důsledně možným fašizujícím a rasistickým tendencím.

8. Evropa musí výrazně posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, k jejímž hlavním strategickým cílům bude patřit zajištění míru a stability v bezprostředním sousedství EU, a to jak ve spolupráci s NATO, tak OSN a dalšími mezinárodními organizacemi. Nesmí se opakovat situace, kdy v okolí Evropy zuří současně několik ozbrojených konfliktů se stovkami tisíc mrtvých a také miliony uprchlíků, aniž by jim ze strany mezinárodního společenství byla věnována adekvátní pozornost.