Stanovisko Předsednictva ČSSD k aktuální smluvní nejistotě nemocnic a diktovanému omezování zdravotní péče

Stanovisko Předsednictva ČSSD k aktuální smluvní nejistotě nemocnic a diktovanému omezování zdravotní péče

02.11.2012 Předsednictvo ČSSD projednalo současnou kritickou situaci ve zdravotnictví a konstatuje, že:

Předsednictvo ČSSD projednalo současnou kritickou situaci ve zdravotnictví a konstatuje, že:

  1. Za dostupnost zdravotní péče pro občany a jejich bezpečí odpovídá stát a samospráva, tedy ministr zdravotnictví a v krajích hejtmani, nikoli zdravotní pojišťovny, které jsou jen správci a distributory veřejného zdravotního pojištění. Mohou variantní řešení navrhovat a předkládat, nikoli je diktovat a řídit strukturu sítě.
  2. Dostupnost zdravotní péče pro občany není dána jen dojezdovými časy v minutách, jak zcela mylně stanovilo nařízení vlády, nýbrž také kapacitami zařízení, čekacími dobami, kvalifikací lékařů a mezioborovou provázaností, tedy celou strukturou sítě zdravotnických zařízení. Do té je nyní pod časovým a ekonomickým tlakem a také chaoticky zasahováno redukcemi bez posouzení důsledků a dohod o podmínkách převzetí péče o nemocné jinde.
  3. Veřejné prostředky musejí být pod veřejnou kontrolou, nemohou být předmětem separátních a neveřejných dohod či ujednání, tím méně pak přidělovány pouhým diktátem správců.

Doporučení Předsednictva ČSSD zastupitelům, zvoleným do krajských zastupitelstev za ČSSD:

Protože zdravotní pojišťovny nezvládly komunikačně ani s potřebným předstihem přípravu nových smluv s nemocnicemi a chaotické změny by mohly ohrozit bezpečí a důvěru občanů i destabilizovat týmy zdravotníků, doporučuje Předsednictvo ČSSD podpořit stanovisko asociací nemocnic a krizového štábu, odmítajících nové smlouvy v podobě diktátu. Předsednictvo ČSSD doporučuje podpořit plnou koordinaci postupu všech krajů v této důležité otázce.

Je nutno trvat na tom, aby nové smlouvy byly projednány a uzavírány pouze za plné informovanosti krajských samospráv a pouze s jejich souhlasem, neboť kraje odpovídají za dostupnost a kvalitu zdravotní péče i bezpečí občanů v regionech.

 

Tiskové oddělení