Štastné Vánoce všem dětem

Štastné Vánoce všem dětem

23.12.2012 Vánoce patří především dětem. Není nic hezčího než plamínky v rozzářených, šťastných, dětských očích. Bohužel i v naší zemi budou děti, které možná moc šťastné nebudou.

Podle výzkumu a mezinárodního srovnání  organizace UNICEF, chránící práva dětí, české děti ve srovnání s okolními státy jsou častěji postiženy chudobou, než by odpovídalo procentu lidí pod hranicí chudoby v ČR. Alarmující je, že tato disproporce je dána velmi špatnou situací v rodinách samoživitelů, imigrantů, menšin. Je tedy přímým důsledkem špatné vládní sociální a hospodářské politiky.

Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR, k tomu říká: „Na rozdíl od jiných zemí chudoba na české děti dopadá více než na celkový průměr populace. Deprivací jsou více ohroženy děti, jejichž rodiče mají nízké vzdělání, což není ve všech zemích stejné – například v sousedním Rakousku jsou nejohroženější skupinou děti rodičů bez zaměstnání.“ To je přímý důsledek léta stagnující minimální mzdy. Vláda tuto situaci neřeší, naopak dalšími asociálními opatřeními posílá do chudoby další velké skupiny dětí. Podle nové koaliční smlouvy  Nečasova vláda rozhodla o  zavedení školného (pardon zápisného) na vysokých školách a o dalším snížení již tak nízkých přídavků na děti.

Vláda, která je tak ustaraná o svébytnost českých bank (z nichž ani jediná nemá českého vlastníka), a  církvím (tedy především Vatikánu) daruje desítky miliard korun omezováním podpory dětí a rodin s dětmi, systému všem dostupného vzdělání a zdravotní péče, dělá vše pro to, aby porodnost v ČR snížila na minimum.  Lapidárně řečeno, nechává český národ  vymírat.

O potomstvo  se stará každý živočišný druh. Z říše ptáků i savců jsou známy modely chování, kdy se o potomstvo starají společně. Jsou vedeni instinkty zajišťujícími přežití druhu. Ve vyspělých civilizacích   je péče o potomstvo, podpora rodin s dětmi a dětí je  samozřejmá a jasná priorita. Je obsahem humanity  jako základní uznávané hodnoty, kromě toho, že jde také o dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost země.

Čeští neoliberálové , ideologové Klausovy, Topolánkovy a Nečasovy vlády označují jakoukoliv propopulační politiku, tedy podporu rodin s dětmi, za sociální inženýrství. Konkrétním vyjádřením tohoto názoru je proti základnímu principu respektování lidských a sociálních práv, kdy jednou nabytá práva nesmí být odebrána (říká i český Ústavní soud a argumentuje tak i u platu soudců), značné omezení porodného, přídavků na děti, mateřské, zrušení podpory pro děti při nástupu do školy. Vláda  fakticky vyhlásila politiku jednoho dítěte poskytnutím příspěvku jen na první dítě v rodině. Přes pravicovou sněmovnu nikdy neprošlo  náhradní placení výživného státem. Při špatné vymahatelností práva u nás obecně to znamená, že děti samoživitelů u nás žijí nejhůře a většinou skutečně strádají. Důsledky jsou naprosto zřejmé - snižující se porodnost, narůstající skupina dětí, která je postižena chudobou, narůstající skupina  sociálně vyloučených.

Historické zkušenosti nás učí, že taková situace vede dřív nebo později k narušení sociální soudržnosti ve společnosti, k sociálním otřesům, revolucím až diktaturám, v každém případě ke ztrátě konkurenceschopnosti země. To kromě toho, že jak říká  H. CH. Andersen: „Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.“  Nemůže být šťastná země, kde nežijí šťastné děti. Z toho se nelze vykoupit blahosklonnými charitativními odpustky, jak nám to předkládají nadace loterijních společností a tato vláda ve svých reformních návrzích.  K tomu je potřeba rozvíjet solidaritu ve společnosti,  sociální stát

Šťastné Vánoce vám i vašim dětem.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum