Státní maturity jako tunel do státní kasy? Projekt musí co nejdříve projít důsledným auditem!

Státní maturity jako tunel do státní kasy? Projekt musí co nejdříve projít důsledným auditem!

12.06.2012 Sociální demokracie považuje kolaps projektu státních maturit za velice závažný problém, který může znamenat vážné ohrožení úrovně vzdělávání v naší zemi. Opakované selhání státních maturit spolu s vážným podezřením na předražení celého projektu, na který šlo ze státní kasy již více než 1,5 miliardy korun, je důvodem pro okamžité a důsledné řešení.

ČSSD opakovaně upozorňovala vládu P. Nečase a bývalého ministra školství Josefa Dobeše na problémy, které s sebou projekt státních maturit nese a důrazně jsme protestovali proti jeho spuštění. Dnešní prohlášení premiéra Nečase o tom, že státní maturity jsou mrtvým projektem, je faktickým přiznáním fatálního selhání pravicové vlády v této věci! Byl to právě premiér Nečas, členové vlády a koaliční poslanci, kteří dali státním maturitám zelenou. Jak nyní „rozpočtově odpovědná“ vláda vysvětlí veřejnosti, že chce odpískat projekt, za který se sama před dvěma lety postavila a který přišel státní kasu na zřejmě zbytečné stovky milionů korun?

ČSSD má vážné obavy, že státní maturita je velkým tunelem českého školství! Odpovědnost a finanční toky se musí co nejdříve vyšetřit a prověřit!

ČSSD proto trvá na tom, aby tento, podle našeho názoru špatně nastavený a předražený projekt prošel důkladným auditem - a to jak auditem finančním, tak procesním. Kontrolou by pak měla projít i obsahová část maturit - tedy samotné testy a jejich skladba. Pouze na základě tohoto auditu se můžeme rozhodnout, jakou cestou půjdou státní maturity dále.

Audit by se měl zaměřit zejména na nevypověditelné smlouvy, které byly v souvislosti se státními maturitami podepsány v minulých letech. A stejně tak je třeba prověřit i všechny ostatní smlouvy.

ČSSD není proti myšlence státních maturit jako systémového srovnávacího testu, ale zásadně odmítáme tuto neefektivní, administrativně přebujelou a předraženou podobu.

Otázka nyní nezní, zda projekt zrušit, ale jak jej změnit tak, aby splnil svůj účel a aby nebyl předražený - je tedy třeba tento projekt správně nastavit tak, aby byl mnohem levnější, flexibilnější a plnil svůj účel. Naše školství má celou řadu problémů, bylo by velmi nešťastné, pokud bychom dalších patnáct let diskutovali opět jen o státních maturitách.

 

PhDr. Marcel Chládek MBA

  • Stínový ministr školství, m. sen. klubu ČSSD
  • Stínový ministr školství